Všetky príspevky Monika Lukáčová

Spoločnosť PACCAR dosiahla solídne štvrťročné výnosy a zisk

„Spoločnosť PACCAR dosiahla v druhom štvrťroku roku 2020 solídne výnosy a čistý zisk,“ uviedol generálny riaditeľ Preston Feight. „Na začiatku štvrťroka sme na päť týždňov uzavreli svoje závody, avšak potom sme výrobu postupne obnovovali a zároveň vylepšovali prevádzkové procesy a postupy s cieľom zabezpečiť zdravie a bezpečnosť personálu, efektivity výroby a spokojnosti zákazníkov. Som hrdý na našich skvelých zamestnancov, ktorí odvádzali vynikajúcu prácu v oblasti výroby aj distribúcie a pritom prispievali k ďalšiemu zlepšovaniu prísnych štandardov spoločnosti PACCAR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“

 

Spoločnosť PACCAR dosiahla v druhom štvrťroku čistý zisk 147,7 milióna USD (0,43 USD na akciu), pričom v rovnakom období minulého roka predstavoval zisk 619,7 milióna USD (1,78 USD na akciu). Čisté tržby z predaja a výnosy z finančných služieb dosiahli v druhom štvrťroku 3,06 miliardy USD, proti 6,63 miliardy USD v druhom štvrťroku roku 2019. „Výroba nákladných vozidiel PACCAR aj predaj aftermarket dielov PACCAR Parts v priebehu štvrťroka stabilne rástli. Štvrťročný ziskový výsledok spoločnosti PACCAR je priamym výsledkom jej osvedčeného obchodného modelu: prémiové nákladné vozidlá a dopravné riešenie, flexibilné výrobné procesy, solídna rozvaha a dôsledná kontrola nákladov pri zachovaní výskumu a vývoja a kapitálových investícií stimulujúcich dlhodobý rast,“ dodal Feight.

 

Spoločnosť PACCAR oznámila čistý zisk za prvý polrok vo výške 507,1 milióna USD (1,46 USD na akciu), v porovnaní s 1,25 miliardy USD (3,59 USD na akciu) za prvých šesť mesiacov minulého roka. Čisté výnosy z predaja a finančných služieb za prvých šesť mesiacov roku 2020 predstavovali 8,22 miliardy USD, v porovnaní s13,12 miliardy USD v minulom roku.

 

Motoráreň PACCAR, Columbus, Mississippi

Oznámenie štvrťročných dividend

„Spoločnosť PACCAR má vynikajúcu finančnú pozíciu, objem finančných prostriedkov na výrobu a obchodovateľných cenných papierov k 30. júnu 2020 predstavoval 4,17 miliardy USD a bankové facility 3,0 miliardy USD,“ povedal výkonný predseda Mark Pigott. Spoločnosť má úverový rating A+/A1.

 

Predstavenstvo spoločnosti PACCAR vyhlásilo bežnú štvrťročnú hotovostnú dividendu vo výške tridsať dva centov (0,32 USD) na akciu, splatnú k 1. septembra 2020 držiteľom akcií v okamihu uzatvorenia obchodovania dňa 11. augusta 2020.

 

Najdôležitejšie finančné údaje – druhý štvrťrok roka 2020

Najdôležitejšie finančné výsledky spoločnosti PACCAR za druhý štvrťrok roku 2020:

 • Čisté tržby a výnosy 3,06 miliardy USD.
 • Čistý zisk 147,7 milióna USD.
 • Celosvetovo dodaných 18 100 nákladných vozidiel.
 • Výnosy PACCAR Parts 823,7 milióna USD.
 • Zisk PACCAR Parts pred zdanením 151,9 milióna USD.
 • Zisk Financial Services pred zdanením 55,5 milióna USD.
 • Objem finančných prostriedkov na výrobu a obchodovateľných cenných papierov 4,17 miliardy USD.
 • Finančné prostriedky generované prevádzkou 934,9 milióna USD.
 • Akciový kapitál 9,78 miliardy USD.

 

Najdôležitejšie finančné údaje – prvý polrok roku 2020

Najdôležitejšie finančné výsledky spoločnosti PACCAR za prvých šesť mesiacov roka 2020:

 • Čisté tržby a výnosy 8,22 miliardy USD.
 • Čistý zisk 507,1 milióna USD.
 • Kapitálové investície 308,8 milióna USD a výdavky na výskum a vývoj 137,5 milióna USD.
 • Zisk Financial Services pred zdanením 103,8 milióna USD.
 • Finančné prostriedky generované prevádzkou 1,36 miliardy USD.
 • Vydané strednodobé zmenky v objeme 1,33 miliardy USD.

 

Globálne trhy s nákladnými vozidlami

„Na trhu s nákladnými vozidlami triedy 8 v USA a Kanade dochádza k oživeniu vďaka reštartu celoštátnej aj miestnej ekonomiky,“ uviedol Mike Dozier, senior vice president. „Zákazníci ťažili z nižších cien paliva a v mnohých odvetviach došlo v priebehu štvrťroka k zvýšeniu objemu dopravy a zlepšeniu jej cien. Júnové objednávky nákladných vozidiel triedy 8 boli o 28 % vyššie ako v júni minulého roka.“ Predaj nákladných vozidiel triedy 8 v USA a Kanade sa na rok 2020 odhaduje v rozmedziu 160 000–190 000 vozidiel. Prípadná ďalšia vlna COVID-19 však môže mať vplyv na objem trhu i na celú ekonomiku. Značky Peterbilt a Kenworth dosiahli ku koncu júna na trhu s nákladnými vozidlami triedy 8 v USA a Kanade podiel 29,6 %, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka predstavoval ich podiel 29,1 %.

 

Harry Wolters, prezident spoločnosti DAF, oznámil: „V máji a júni sa v súvislosti so zlepšením európskych ekonomík obnovil dopyt po úsporných nákladných vozidlách DAF XF, CF a LF.“ Počet registrácií nových nákladných vozidiel v hmotnostnej kategórii nad 16 ton sa v tomto roku v Európe odhaduje v rozmedziu 190 000–220 000 vozidiel.

Predpokladá sa, že objem juhoamerického trhu s nákladnými vozidlami v hmotnostnej kategórii nad 16 ton bude v roku 2020 predstavovať 60 000–80 000 vozidiel. „Zákazníci oceňujú dlhú životnosť a spoľahlivosť nákladných vozidiel DAF v Brazílii, ktorá predstavuje jedno z prevádzkovo najnáročnejších prostredí na svete,“ uviedol Mike Kuester, assistant vice president pre Južnú Ameriku. „DAF dosiahol v prvej polovici tohto roka v Brazílii rekordný podiel 9,1 % na trhu s nákladnými vozidlami v hmotnostnej kategórii nad 40 ton.“

 

PACCAR Parts dosiahla solídne štvrťročné výnosy a zisky pred zdanením

Spoločnosť PACCAR Parts dosiahla v druhom štvrťroku roku 2020 solídne výnosy 823,7 milióna USD, pričom za rovnaké obdobie minulého roka predstavovali výnosy 1,03 miliardy USD. Zisk pred zdanením v druhom štvrťroku 2020 dosiahol 151,9 milióna USD, proti 210,6 milióna USD za druhý štvrťrok roku 2019. Výnosy PACCAR Parts za prvý polrok predstavovali 1,82 miliardy USD, proti 2,03 miliardy USD za rovnaké obdobie minulého roka. Zisk pred zdanením spoločnosti PACCAR Parts za prvých šesť mesiacov roku 2020 dosiahol 366,6 milióna USD, v porovnaní s 418,2 milióna USD za prvých šesť mesiacov roku 2019. David Danforth, viceprezident spoločnosti PACCAR a generálny riaditeľ PACCAR, povedal: „V priebehu tohto štvrťroku niektorí zákazníci odkladali údržbu vozidiel, čo sa prejavilo na predaji náhradných dielov. Zlepšenie ekonomiky a vyšší objem dopravy nákladných vozidiel v júni naopak zvýšili dopyt po popredajných službách.“

 

Jim Walenczak, námestník generálneho riaditeľa PACCAR Parts, poznamenal: „Spoločnosť PACCAR Parts už niekoľko rokov investuje do platformy e-commerce v prospech našich zákazníkov i dílerov. Objem predaja PACCAR Parts koncovým zákazníkom prostredníctvom e-commerce zaznamenal v prvej polovici roka 2020 nárast o 20 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka.“ PACCAR naďalej rozširuje globálnu distribučnú kapacitu s cieľom zabezpečovať svojim zákazníkom prvotriednu dostupnosť náhradných dielov. V druhom štvrťroku boli otvorené nové distribučné centrá PACCAR v Las Vegas v štáte Nevada (s rozlohou vyše 23 000 m2) a v Ponta Grossa v Brazílii (o rozlohe takmer 15 000 m2).

 

Distribučné centrum PACCAR Parts v Ponta Grossa v Brazílii

 

Kenworth, Peterbilt a DAF začnú výrobu akumulátorových elektrických vozidiel

Kenworth, Peterbilt a DAF sú aj naďalej globálnymi lídrami v oblasti bezemisných vozidiel. Severoamerickí a európski zákazníci aktuálne testujú v reálnej prevádzke viac ako 60 akumulátorových elektrických vozidiel, vozidiel s pohonom na vodíkové články a hybridných vozidiel. Predpokladá sa, že v roku 2021 budú zákazníkom dodané prvé sériové akumulátorové elektrické vozidlá PACCAR.

 

Nákladné vozidlá DAF LF Electric, CF Electric a CF Hybrid

 

„V nadchádzajúcich niekoľkých rokoch očakávame len skromné počty dodaných vozidiel s bezemisným pohonným ústrojenstvom, a to kvôli vysokej cene týchto technológií,“ povedal Kyle Quinn, technický riaditeľ spoločnosti PACCAR. „Strednodobý dopyt po bezemisných vozidlách bude vychádzať najmä z odvetvia odpadového hospodárstva, prístavnej dopravy a regionálnej distribúcie, kde vozidlá neobsluhujú dlhé trasy a kde nie je nutná rozsiahla sieť dobíjacích staníc. Ďalšie uplatnenie nájdu tieto vozidlá v bezemisných zónach vyhlásených samosprávami.“

 

Spoločnosť PACCAR sa spojila s poprednými dodávateľmi komponentov a nabíjacej infraštruktúry, ktorá je začlenená do architektúry elektronickej sústavy vozidiel PACCAR.

 

Elektrické nákladné vozidlo Kenworth T680 s pohonom na vodíkové články

 

„PACCAR je jedným z lídrov vývoja nákladných vozidiel triedy 8 s pohonom na vodíkové články,“ uviedol Kevin Bane, viceprezident PACCAR a generálny riaditeľ spoločnosti Kenworth. Kenworth práve odovzdáva niekoľkým zákazníkom 10 nákladných vozidiel Kenworth T680 s pohonom na vodíkové články k prevádzkovým skúškam v prístave v Los Angeles. Kenworth zabudoval do vozidla Kenworth T680 technológiu palivových článkov Toyota, vodíkové palivo a infraštruktúru potom dodala firma Shell. Vozidlá vyrobil závod Kenworth v Renton v štáte Washington, rozsiahle skúšky výkonov vykonávajú technická centra PACCAR.

Spoločnosť Peterbilt vyvinula tri modely akumulátorových elektrických nákladných vozidiel pre rôzne použitie a rad týchto vozidiel už v rukách zákazníkov nabieha skúšobné kilometre. Jason Skoog, viceprezident PACCAR a generálny riaditeľ spoločnosti Peterbilt, k tomu uviedol: „Vozidlá Peterbilt Model 579EV sú nasadzované v prístavoch a v regionálnej doprave; vozidlá Peterbilt Model 220 sa využívajú pre zvoz a rozvoz stredne ťažkých nákladov a Peterbilt Model 520EVs ku zvozu a preprave odpadu.“

 

Nákladné vozidlo Peterbilt Model 579EV

 

Spoločnosť DAF vyvinula rad elektrických a hybridných vozidiel, ktorá aktuálne podstupujú rozsiahle prevádzkové skúšky u európskych zákazníkov, a to v rôznych oblastiach. „DAF CF Electric je využívaný v regionálnej doprave a v odpadovom hospodárstve, DAF LF Electric je ideálny pre miestnu rozvážku a DAF CF Hybrid je určený pre diaľkovú prepravu s možnosťou prevádzky v mestách s bezemisnými zónami,“ povedal Ron Borsboom, výkonný riaditeľ vývoja produktov DAF.

 

Kapitálové investície, výskum a vývoj

Vynikajúce dlhodobé zisky, skvelá rozvaha a konzistentné zameranie na kvalitu, technológie a produktivitu umožnili spoločnosti PACCAR investovať v poslednom desaťročí 7,1 miliardy USD do výstavby nových závodov a rozširovanie tých existujúcich a tiež do inovatívnych produktov a nových technológií. „PACCAR uplatňuje disciplinovaný prístup ku kapitálovým investíciám a projektom výskumu a vývoja, investuje do dlhodobého rastu v oblasti aerodynamických vozidiel, vznetových motorov a bezemisných technológií, pokročilých asistenčných systémov, služieb využívajúcich pripojenie vozidiel k sieti a tiež do výrobných a distribučných postupov novej generácie. Odhadujeme, že kapitálové investície sa budú pohybovať v rozmedziu 525–575 miliónov USD, náklady na výskum a vývoj potom v rozmedziu 265–295 miliónov USD,“ poznamenal viceprezident Darrin Siver.

 

Spoločnosti Financial Services dosahujú dobré výsledky

PACCAR Financial Services (PFS) spravuje portfólio 202 000 nákladných vozidiel a návesov, ktorých celková hodnota je 15,05 miliardy USD. Do tohto segmentu patrí aj PACCAR Leasing (PacLease), popredný poskytovateľ komplexných služieb lízingu nákladných vozidiel. Zisk PFS pred zdanením v druhom štvrťroku 2020 predstavoval 55,5 milióna USD, proti 80,3 milióna USD v druhom štvrťroku minulého roka. Výnosy v druhom štvrťroku dosiahli 360,3 milióna USD, v porovnaní s 361,4 milióna USD za rovnaký štvrťrok roku 2019. Za prvých šesť mesiacov roku 2020 potom PFS vytvorila zisk pred zdanením 103,8 milióna USD, proti 164,3 milióna USD v minulom roku. Výnosy za prvý polrok 2020 dosiahli 744,0 milióna USD v porovnaní s 710,9 milióna USD za rovnaké obdobie minulého roka. „Portfólio PFS si v druhom štvrťroku roku 2020 viedlo veľmi dobre,“ povedal Todd Hubbard, viceprezident PACCAR. „Na trhu s ojazdenými nákladnými vozidlami zaznamenávame pokles cien. PACCAR Financial investuje do stredísk predaja ojazdených vozidiel po celom svete s cieľom zvýšiť počet predaných ojazdených vozidiel za koncové ceny a zvýšiť tak marže z predaja ojazdených vozidiel. PFS nedávno otvorila strediska predaja ojazdených nákladných vozidiel v Dentone v štáte Texas a v Prahe v Českej republike, ďalšie potom plánuje otvoriť v španielskom Madride.“

 

„Vynikajúca súvaha spoločnosti PACCAR spoločne s úverovým ratingom A + / A1 umožňuje PFS ponúknuť konkurencieschopné finančné služby dealerom a zákazníkom značiek Kenworth, Peterbilt a DAF v 26 krajinách na štyroch kontinentoch,“ uviedol Craig Gryniewicz, prezident PACCAR Financial Corp. „Máme výborný prístup na trhy s cennými papiermi a strednodobými zmenkami, čo PFS umožňuje ziskovo podporovať predaj nákladných vozidiel PACCAR.“

 

PacLease oslavuje 40. výročie

PacLease v tomto roku oslavuje 40. výročie svojho založenia. PacLease spravuje celkom 38 300 vozidiel a pôsobí v 587 miestach na území Spojených štátov amerických, Kanady, Mexika, Nemecka a Austrálie. PacLease poskytuje prvotriedne služby zákazníkom, zabezpečuje maximálnu prevádzkyschopnosť vozidiel a ponúka dopravné riešenie na mieru s využitím nákladných vozidiel Kenworth, Peterbilt a DAF. Dopravné riešenia PacLease zahŕňajú kompletnú údržbu vozidiel, telematiku, školenie vodičov, súlad s predpismi, zľavy na mýto a palivové hospodárstvo.

 

„Väčšinu zákazníkov PacLease predstavujú prevádzkovatelia súkromných vozových parkov, ktorí v rámci svojej hlavnej podnikateľskej činnosti využívajú nákladné vozidlá na prepravu svojich produktov,“ povedal Ken Roemer, prezident PacLease. „Komplexné leasingové riešenie PacLease zákazníkom uľahčuje prepravu ich produktov a umožňuje im tak sústrediť sa na hlavnú podnikateľskú činnosť.“

 

Nákladné vozidlo PacLease Peterbilt Model 579

Spoločnosť PACCAR je globálny technologický líder v oblasti konštrukcie, výroby a zákazníckej podpory kvalitných ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel značiek Kenworth, Peterbilt a DAF. PACCAR sa rovnako zabýva konštrukciou a výrobou vyspelých vznetových motorov, poskytuje finančné služby a informačné technológie a v súvislosti so svojou hlavnou činnosťou zaisťuje distribúciu náhradných dielov pre nákladné vozidlá.

 

Spoločnosť DAF Trucks N.V. – dcérska spoločnosť americkej spoločnosti PACCAR Inc., jedného z najväčších svetových výrobcov ťažkých nákladných vozidiel – je popredným výrobcom ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel. Spoločnosť DAF vyrába kompletný rad ťahačov a nákladných vozidiel a dokáže ponúknuť správne vozidlo pre každú prepravnú aplikáciu. Spoločnosť DAF patrí tiež k špičke v oblasti služieb. Ponúka na-príklad zmluvy na opravy a údržbu MultiSupport, finančné služby od spoločnosti PACCAR Financial a prvotriedne služby v oblasti dodávok náhradných dielov od spoločnosti PACCAR Parts. Spoločnosť DAF navyše vyvíja a vyrába súčiastky, ako sú nápravy a motory pre výrobcov autobusov a autokarov po celom svete. Spoločnosť DAF Trucks N.V. má výrobné závody v Eindhovene v Holandsku, vo Westerlo v Belgicku, v Leyland v Spojenom kráľovstve a v Ponta Grossa v Brazílii a 1 100 servisných dílerov a servisných miest v Európe i mimo nej.

 

V Bellevue, Washingtone 21. júla 2020

Ďalšie informácie:

Spoločnostˇ DAF Trucks N.V.

Corporate Communication Department

Rutger Kerstiens, +31 40 214 2874

www.daf.com

Spoločnosť DAF Trucks dodala do Belehradu 44 vozidiel pre upratovanie mesta

Za rozhodnutím zvoliť značku DAF stojí servis, spoľahlivosť a ucelené riešenie

Spoločnosť DAF Trucks dodala do Belehradu 44 vozidiel pre upratovanie mesta

Spoločnosť DAF dodala 44 plne vybavených vozidiel pre upratovanie mesta Belehradu, hlavného mesta Srbskej republiky. Dodávka sa skladá z vozidiel LF a CF s rôznymi konfiguráciami podvozkov a nadstavieb.

Vozidlá DAF teraz tvorí polovicu vozového parku z 200 vozidiel pre upratovanie mesta Belehradu. Rozhodnutie prideliť zákazku v poslednom výberovom konaní opäť spoločnosti DAF vychádzalo z troch kľúčových prvkov: osvedčených servisných služieb, spoľahlivosti vozidiel a skutočnosti, že spoločnosť Gradska Ćistoća, zaisťujúca upratovanie mesta, môže zakúpiť a vykonávať servis plne vybavených vozidiel vrátane nadstavieb u miestneho DAF dealera Braca Crnomarkovic.

Vozidlá na zvoz odpadu
Spoločnosť Gradska Ćistoća je zodpovedná nielen za zvoz odpadu v Belehrade, ale aj za čistenie ulíc a udržiavanie prejazdnosti ciest, keď sneží. Okrem vozidiel na zvoz odpadu s bočným nakladaním a horným nakladaním s kapacitou 18 a 22 m3 obsahovala objednávka tiež cisternové vozidlá pre postrek ulíc a zametače, ktoré možno v zime ľahko konvertovať na snežné pluhy.

Srbské hlavné mesto sa rozrastá
„Belehrad sa neustále rozrastá, rovnako ako rastie počet jeho obyvateľov,“ uvádza Marko Popadic, riaditeľ spoločnosti Gradska Ćistoća. „V súčasnosti žije v meste a na predmestiach 1,7 milióna ľudí. Pracovné vyťaženie sa zvyšuje, a z toho dôvodu sa naše služby musia zlepšiť a zrýchliť. To znamená, že pre nás služby poskytované organizáciou dealera DAF a spoľahlivosť vozidiel majú kľúčovú dôležitosť. Nahradenie existujúcich vozidiel novými vozidlami DAF pomáha našim zamestnancom pracovať efektívnejším, bezpečnejším a hygienickejším spôsobom.“

Mimoriadna hrdosť
„V Srbsku sme zatiaľ takto veľkú objednávku nemali,“ hovorí Richard Zink, člen správnej rady spoločnosti DAF zodpovedný za marketing a predaj. „Spoločne s dealerom DAF Braca Crnomarkovic sme dodali kompletné riešenie, ktoré perfektne spĺňa potreby spoločnosti Gradska Ćistoća, zaisťujúcej upratovanie mesta. Tá má teraz vozový park približne 100 vozidiel DAF, ktoré sa starajú, aby boli ulice Belehradu čisté. To je niečo, na čo sme mimoriadne hrdí.“

Popisok fotografie
Spoločnosť DAF Trucks dodala spoločnosti pre upratovanie mesta Belehrad 44 plne vybavených vozidiel pre upratovanie.

Spoločnosť DAF Trucks N.V. – dcérska spoločnosť americkej spoločnosti PACCAR Inc., jedného z najväčších svetových výrobcov ťažkých nákladných vozidiel – je popredným výrobcom ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel. Spoločnosť DAF vyrába kompletný rad ťahačov a nákladných vozidiel a dokáže ponúknuť správne vozidlo pre každú prepravnú aplikáciu. Spoločnosť DAF patrí tiež k špičke v oblasti služieb. Ponúka na-príklad zmluvy na opravy a údržbu MultiSupport, finančné služby od spoločnosti PACCAR Financial a prvotriedne služby v oblasti dodávok náhradných dielov od spoločnosti PACCAR Parts. Spoločnosť DAF navyše vyvíja a vyrába súčiastky, ako sú nápravy a motory pre výrobcov autobusov a autokarov po celom svete. Spoloč-nosť DAF Trucks N.V. má výrobné závody v Eindhovene v Holandsku, vo Westerlo v Belgicku, v Leyland v Spojenom kráľovstve a v Ponta Grossa v Brazílii a 1 100 servisných dílerov a servisných miest v Európe i mimo nej.

 

V Eindhovene XX. júla 2020

Ďalšie informácie:

Spoločnostˇ DAF Trucks N.V.

Corporate Communication Department

Rutger Kerstiens, +31 40 214 2874

www.daf.com

Spoločnosť DAF Trucks predstavuje program „Ready to Go“

Úplne nový domiešavač, sklápač, plachtový náves a ďalšie vozidlá s podvozkom dostupné a okamžite pripravené na prevádzku? Ak dopravcovia okamžite potrebujú vozidlá s určitou nadstavbou, môžu sa spoľahnúť na program Ready to Go spoločnosti DAF, v ktorom nájdu najlepší sortiment obľúbených plne vybavených vozidiel. 

Úspech spoločností založených na sezónnom dopyte spočíva v schopnosti rýchlo sa prispôsobovať potrebám trhu. Preto je často dôležité dokázať rozšíriť vozový park čo najrýchlejšie.

Nadstavby od popredných výrobcov
Spoločnosť DAF vytvorila dostatočnú zásobu úžitkových vozidiel okamžite pripravených na prevádzku, medzi ktoré patrí najobľúbenejšie vozidlá s podvozkom, ako sú domiešavače, sklápače a plachtové návesy. V krajinách, kde už program Ready to Go funguje, je možné na internetových stránkach DAF Trucks príslušnej krajiny prechádzať všetky vozidlá dostupné v Európe pomocou intuitívneho vyhľadávania. Objednávku môže sprostredkovať miestne servisné díler, nezávisle na tom, v ktorej časti Európy sa vozidlo nachádza. Po kontrole špecifikácií objednávky sa prechádza k rýchlemu dodaniu. Všetky plne vybavené vozidlá s podvozkom okamžite pripravené na prevádzku sú vybavené nadstavbami od popredných výrobcov, vhodnými pre rôzne účely.

Narastajúci počet vozidiel
V rámci programu Ready to Go spoločnosti DAF už je takmer „naštartovaných“ približne 100 vozidiel pripravených na prevádzku. Toto číslo bude naďalej rásť, ako náhle sa program rozšíri do celej Európy. Od tejto chvíle je nový program Ready to Go dostupný v Nemecku, Taliansku, Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku. V priebehu tohto roka sa pridajú aj ďalšie krajiny v Európe.


Popisky fotografií

Spoločnosť DAF predstavuje program Ready To Go, najlepší sortiment obľúbených plne vybavených 2-, 3- a 4-nápravových vozidiel, ktoré sú dostupné na požiadanie.

Spoločnosť DAF Trucks N.V. – dcérska spoločnosť americkej spoločnosti PACCAR Inc., jedného z najväčších svetových výrobcov ťažkých nákladných vozidiel – je popredným výrobcom ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel. Spoločnosť DAF vyrába kompletný rad ťahačov a nákladných vozidiel a dokáže ponúknuť správne vozidlo pre každú prepravnú aplikáciu. Spoločnosť DAF patrí tiež k špičke v oblasti služieb. Ponúka na-príklad zmluvy na opravy a údržbu MultiSupport, finančné služby od spoločnosti PACCAR Financial a prvotriedne služby v oblasti dodávok náhradných dielov od spoločnosti PACCAR Parts. Spoločnosť DAF navyše vyvíja a vyrába súčiastky, ako sú nápravy a motory pre výrobcov autobusov a autokarov po celom svete. Spoloč-nosť DAF Trucks N.V. má výrobné závody v Eindhovene v Holandsku, vo Westerlo v Belgicku, v Leyland v Spojenom kráľovstve a v Ponta Grossa v Brazílii a 1 100 servisných dílerov a servisných miest v Európe i mimo nej.

 

V Eindhovene XX. júla 2020

Ďalšie informácie:

Spoločnostˇ DAF Trucks N.V.

Corporate Communication Department

Rutger Kerstiens, +31 40 214 2874

www.daf.com

 

 

DAF Trucks CZ, s.r.o.

Marketing

Marie van Hout, +420 323 626 122

marie.van.hout@daftrucks.com

 

www.daftrucks.cz

www.daftrucks.sk

Nový systém AEBS-3 pre vozidlá DAF LF, CF a XF

Pre zvyšovanie bezpečnosti vozidiel i cestnej premávky predstavuje spoločnosť DAF Trucks vylepšenú verziu systému AEBS pre celý svoj rad modelov LF, CF a XF: systém AEBS-3. Táto tretia generácia je schopná zaistiť autonomné núdzové brzdenie, ktoré pomôže zabrániť zrážke so stojacimi aj pohybujúcimi sa vozidlami až do rýchlosti 80 km/h. Sofistikovaný bezpečnostný systém je ponúkaný v kombinácii s adaptívnym tempomatom (ACC) a výstrahou pred čelným nárazom (FCW).

Spoločnosť DAF Trucks využíva v AEBS novej generácie veľmi presný radar so 16 anténami (predtým ich bolo 7) pre detekciu objektov vo vzdialenom i blízkom dosahu. Radar obsahuje špičkový snímač s najdlhším dosahom v tomto segmente, a to až 250 metrov (predtým 200 m). To umožňuje skôr rozpoznať potenciálne kritické situácie. Bezkonkurenčná šírka detekcie činí 120 stupňov (predtým 50) zorného poľa, čo zaisťuje rýchlejšie predpovedanie nebezpečných situácií, a to aj za nepriaznivého počasia či v podmienkach zlej viditeľnosti treba pri hmle alebo zapadajúcom slnku.

Núdzové zastavenie
Systém AEBS spolupracuje s brzdovým systémom a systémom riadenia stability vozidla. Prostredníctvom zvukových signálov a optických i haptických varovaní (kmitaním brzdového pedála) vyzýva systém vodiča, aby zareagoval na hroziacu zrážku. Ak vodič nereaguje, vozidlo automaticky spustí núdzové brzdenie, aby sa zabránilo nárazu alebo sa znížil dopad nárazu do zadnej časti vozidla vpredu.

Až 80 kilometrov za hodinu
Systém AEBS-3 dokáže zaistiť autonómne núdzové brzdenie, ktoré pomôže zabrániť zrážke so stojacimi aj pohybujúcimi sa vozidlami až do rýchlosti 80 km/h. V prípade, keď vodič nevenuje dostatočnú pozornosť okolitej prevádzke, nový systém AEBS-3 spoločnosti DAF čo najviac automaticky zníži rýchlosť vozidla pre obmedzenie nárazu do pohybujúceho sa alebo stojaceho objektu pred vozidlom.

Systém AEBS-3 je súčasťou štandardnej výbavy všetkých vozidiel radu DAF LF, CF a XF. Zavedenie sofistikované technológie AEBS-3 opäť preukazuje, že spoločnosť DAF Trucks prináša Pure Excellence tiež do oblasti bezpečnosti.

 

Spoločnosť DAF Trucks N.V. – dcérska spoločnosť americkej spoločnosti PACCAR Inc., jedného z najväčších svetových výrobcov ťažkých nákladných vozidiel – je popredným výrobcom ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel. Spoločnosť DAF vyrába kompletný rad ťahačov a nákladných vozidiel a dokáže ponúknuť správne vozidlo pre každú prepravnú aplikáciu. Spoločnosť DAF patrí tiež k špičke v oblasti služieb. Ponúka na-príklad zmluvy na opravy a údržbu MultiSupport, finančné služby od spoločnosti PACCAR Financial a prvotriedne služby v oblasti dodávok náhradných dielov od spoločnosti PACCAR Parts. Spoločnosť DAF navyše vyvíja a vyrába súčiastky, ako sú nápravy a motory pre výrobcov autobusov a autokarov po celom svete. Spoloč-nosť DAF Trucks N.V. má výrobné závody v Eindhovene v Holandsku, vo Westerlo v Belgicku, v Leyland v Spojenom kráľovstve a v Ponta Grossa v Brazílii a 1 100 servisných dílerov a servisných miest v Európe i mimo nej.

Eindhoven 22. júna 2020

Ďalšie informácie:

Spoločnostˇ DAF Trucks N.V.

Corporate Communication Department

Rutger Kerstiens, +31 40 214 2874

www.daf.com

Spoločnosť Renewi, ktorá sa zaoberá recykláciou odpadov, objednala ďalších 200 vozidiel DAF CF

Spoločnosť Renewi, ktorá patrí medzi popredné firmy zaoberajúce sa kompletnou recykláciou odpadov na nové produkty, nedávno dostala dodávku prvých 200 vozidiel DAF, ktoré budú slúžiť v regióne Benelux. Ako medzinárodný hráč na poli recyklácie odpadov sa spoločnosť Renewi snažia ešte viac znížiť negatívny dopad svojich prevádzok na životné prostredie, a to modernizáciou svojho vozového parku. Okrem nízkych nákladov na vlastníctvo, inovatívne nové technológie a dlhodobej partnerskej spolupráce sa spoločnosť Renewi rozhodla pre značku DAF kvôli flexibilite konfigurácií podvozku. Spoločnosť DAF pred 18 mesiacmi tiež dodala spoločnosti Renewi 250 vozidiel.

Nová objednávka 200 vozidiel DAF CF bude dodaná do holandských a belgických pobočiek spoločnosti Renewi. Objednávka zahŕňa 193 vozidiel s podvozkom, vybavených rôznymi nadstavbami. Väčšina podvozkov je vybavená zadným nakladacím zariadením a systémom nádoby, súčasťou objednávky sú však tiež vozidlá s podvozkom vybavené systémom nakladača alebo hákového zdviháka či žeriavom priamo za kabínou, ktoré slúžia na vysypávanie podzemných kontajnerov. Druhé menované vozidlo je vybavené novou 10tonovou prednou nápravou, ktorá ponúka väčšie zaťaženie. Objednávku uzatvára rad siedmich ťahačov radu CF. Tie budú prevádzkované v krajinách Beneluxu s prívesy so sklápačkou a prívesy s posuvnou podlahou, určenými na prepravu odpadov..

Dlhodobé partnerstvo
Spoločnosti Renewi a DAF spoliehajú na svoje vzájomné odborné skúsenosti už mnoho rokov. DAF spolieha na služby spoločnosti Renewi v oblasti trvalo udržateľné-ho triedenia odpadových materiálov. Vozový park čítajúci 2 400 vozidiel v spoločnosti zaoberajúcej sa recykláciou odpadov sa skladá prevažne z vozidiel značky DAF. Meinderdjan Botman, generálny riaditeľ spoločnosti Renewi Commercial Waste v Holandsku, hovorí: „Ako spoločnosť sme presvedčení, že je veľmi dôležité minimalizovať veľkosť našej vlastnej ‚ekologickej stopy‘. Vozidlá DAF podporujú našu ambíciu vypúšťať čo najmenej emisií.“

Popisok fotografie
Spoločnosť Renewi opäť objednala 200 vozidiel DAF CF. Vozidlá budú slúžiť v regióne Benelux.

 

Spoločnosť DAF Trucks N.V. – dcérska spoločnosť americkej spoločnosti PACCAR Inc., jedného z najväčších svetových výrobcov ťažkých nákladných vozidiel – je popredným výrobcom ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel. Spoločnosť DAF vyrába kompletný rad ťahačov a nákladných vozidiel a dokáže ponúknuť správne vozidlo pre každú prepravnú aplikáciu. Spoločnosť DAF patrí tiež k špičke v oblasti služieb. Ponúka na-príklad zmluvy na opravy a údržbu MultiSupport, finančné služby od spoločnosti PACCAR Financial a prvotriedne služby v oblasti dodávok náhradných dielov od spoločnosti PACCAR Parts. Spoločnosť DAF navyše vyvíja a vyrába súčiastky, ako sú nápravy a motory pre výrobcov autobusov a autokarov po celom svete. Spoloč-nosť DAF Trucks N.V. má výrobné závody v Eindhovene v Holandsku, vo Westerlo v Belgicku, v Leyland v Spojenom kráľovstve a v Ponta Grossa v Brazílii a 1 100 servisných dílerov a servisných miest v Európe i mimo nej.

Eindhoven 18. mája 2020

Ďalšie informácie:

Spoločnostˇ DAF Trucks N.V.

Corporate Communication Department

Rutger Kerstiens, +31 40 214 2874

www.daf.com

Vozidlá DAF CF a XF sú k dispozícii s možnosťou prepínania pohonu predných kolies

Pre vozidlá, ktoré najazdia väčšinu kilometrov po ceste, ale niekedy musia jazdiť v teréne alebo v klzkých podmienkach, zavádza spoločnosť DAF hydraulický pohon predných kolies, ktorý možno aktivovať prepnutím spínača. Tento nový pohon „PXP“ bol vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Paul Nutzfahrzeuge a bude dostupný pre ťahače DAF CF a XF 4 × 2 poháňané motorom PACCAR MX-11 alebo MX-13. Ďalšie typy podvozku budú pokračovať neskôr v tomto roku.

Trvalý pohon všetkých kolies pre vozidlo, ktoré občas jazdí v teréne, zvyčajne zna-mená značné náklady v zmysle obstarávacej ceny, údržby a spotreby paliva. Niekedy je však veľmi dôležité mať k dispozícii extra trakciu, aby bolo možné prekonať priekopy, piesčité cesty, nespevnené vozovky na staveniskách a prudké svahy.

Pre takéto náročné okolnosti teraz spoločnosť DAF zavádza možnosť hydraulického pohonu predných kolies pre ťahače DAF CF a XF 4 × 2, ktorú možno aktivovať prepí-načom na prístrojovej doske. Ak vozidlo zaregistruje preklz poháňaných kolies, automaticky sa aktivuje funkcia dodatočného pohonu PXP (skratka pre „Paul Xtra Power“). Čím väčší je preklz v zadnej časti vozidla, tým viac ťažnej sily poskytnú predné kolesá.

Dostupné až do 4. rýchlostného stupňa
Pohonu predných kolies s možnosťou prepínania je k dispozícii v prvých štyroch rýchlostných stupňoch pre jazdu vpred a v prvom a druhom stupni spiatočky. Pri rýchlostiach vyšších ako 20 kilometrov za hodinu (a / alebo od 5. rýchlostného stupňa vyššie) prepne pohon PXP späť do pohotovostného režimu. Systém sa znovu aktivuje pri nižších rýchlostiach a vždy, keď je jeho použitie potreba.

Žiadne kompromisy v optimálnom využitiu
Aby bolo možné využívať pohon predných kolies s možnosťou prepínania, je náboj každého kola na prednej náprave vybavený hydraulickým motorom, ktorý vytvára krútiaci moment najmenej 6 435 Nm pri maximálnom tlaku systému 360 barov. To zaisťuje optimálny výkon a dlhodobú spoľahlivosť. Jedinečnosť funkcie spočíva v tom, že sú motory poháňané hydraulickým čerpadlom, ktoré sa montuje priamo na PTO motora, čo šetrí hmotnosť i miesto na podvozku. Navyše môže hydraulické čerpadlo poháňať aj komponenty, ako sú žeriavy, systémy ramien opatrených hákom, stabilizátory a systémy nakladačov, čo ponúka maximálnu efektivitu. To znamená, že ich stačí len jedna hydraulická nádrž, čo tiež vedie k zníženiu hmotnosti a úspore miestu na podvozku.

Novým systémom PXP znovu preukazuje spoločnosť DAF svoju schopnosť poskytnúť optimálne riešenie pre každú požiadavku prepravy. Premenlivý pohon predných kolies navyše prináša špecifické výhody v zmysle výkonu, hmotnosti a miesta na podvozku.

Popisok fotografie
Spoločnosť DAF zavádza pre ťahače 4 × 2 DAF CF a XF, ktoré majú niekedy jazdiť v teréne, hydraulický pohon predných kolies, ktorý možno aktivovať prepnutím spínača.

 

Spoločnosť DAF Trucks N.V. – dcérska spoločnosť americkej spoločnosti PACCAR Inc., jedného z najväčších svetových výrobcov ťažkých nákladných vozidiel – je popredným výrobcom ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel. Spoločnosť DAF vyrába kompletný rad ťahačov a nákladných vozidiel a dokáže ponúknuť správne vozidlo pre každú prepravnú aplikáciu. Spoločnosť DAF patrí tiež k špičke v oblasti služieb. Ponúka na-príklad zmluvy na opravy a údržbu MultiSupport, finančné služby od spoločnosti PACCAR Financial a prvotriedne služby v oblasti dodávok náhradných dielov od spoločnosti PACCAR Parts. Spoločnosť DAF navyše vyvíja a vyrába súčiastky, ako sú nápravy a motory pre výrobcov autobusov a autokarov po celom svete. Spoloč-nosť DAF Trucks N.V. má výrobné závody v Eindhovene v Holandsku, vo Westerlo v Belgicku, v Leyland v Spojenom kráľovstve a v Ponta Grossa v Brazílii a 1 100 servisných dílerov a servisných miest v Európe i mimo nej.

Eindhoven 4. mája 2020

Ďalšie informácie:

Spoločnostˇ DAF Trucks N.V.

Corporate Communication Department

Rutger Kerstiens, +31 40 214 2874

www.daf.com

Prvý ťahač DAF opäť opúšťa výrobnú linku

Prvý ťahač DAF opäť opúšťa výrobnú linku

Výrobné závody DAF v Eindhovene (Holandsko), Westerlo (Belgicko) a Leylande (UK) úspešne reštartovali výrobu. Počas uplynulých 4 týždňov výrobné závody implementovali nové hygienické a dištančné pravidlá. “Som hrdý na oddanosť a kreativitu našich zamestnancov. Teraz už môžeme pokračovať vo výrobe najlepších nákladných vozidiel na trhu pre našich zákazníkov.” Hovorí prezident DAF Harry Wolters.

Vo všetkých výrobných závodoch DAF v Holandsku, Belgicku a Spojenom Kráľovstve boli upravené stovky pracovných staníc. Jednotlivé úkony boli oddelené, došlo k modifikácii jednotlivých trás a úprave časových harmonogramov. Vzdialenosti boli upravené tak, aby umožnili zamestnancom udržiavať rozostupy min. 1,5 metra, dezinfekčné prostriedky sú všade dostupné. Ako preventívne opatrenie bolo prijaté nosenie ochranných rúšok zamestnancami.

“V tejto chvíli sa menej zaoberáme objemom výroby,” hovorí Harry Wolters. “Namiesto toho je na prvom mieste bezpečnosť našich zamestnancov vo výrobných závodoch DAF a Leyland. Preto objem výroby je stále relatívne nízky. Naplno sa rozbehneme, keď to bude bezpečné. Sme veľmi radi, že aj napriek tomu dokážeme zásobovať našich zákazníkov novými vozidlami, pretože doprava hrá životnú úlohu vo fungovaní spoločnosti.”

Je to z dôvodu, že v uplynulých týždňoch DAF maximalizoval úsilie spolu s dealerskou sieťou zabezpečiť fungovanie servisov a dodávku náhradných dielov pre svojich zákazníkov. Napríklad všetky servisy DAF zostali otvorené a asistenčné služby sú k dispozícii 24 hodín denne.  “ Servis je súčasťou našej DNA, vždy tu budeme pre našich zákazníkov.” hovorí Harry Wolters. “Všetci zamestnanci v DAF sú si vedomí, že bez dopravy nemôže spoločnosť fungovať.”

 

Ilustračné foto
Výroba nákladných vozidiel DAF sa opäť rozbieha. Počas posledných 4 týždňov továrne zaviedli nové opatrenia v oblasti hygieny a sociálneho dištancovania. Ako preventívne opatrenie, nosí teraz výrobný personál ochranné tvárové masky.

 

 

Spoločnosť DAF Trucks N.V. – dcérska spoločnosť americkej spoločnosti PACCAR Inc., jedného z najväčších svetových výrobcov ťažkých nákladných vozidiel – je popredným výrobcom ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel. Spoločnosť DAF vyrába kompletný rad ťahačov a nákladných vozidiel a dokáže ponúknuť správne vozidlo pre každú prepravnú aplikáciu. Spoločnosť DAF patrí tiež k špičke v oblasti služieb. Ponúka napríklad zmluvy na opravy a údržbu MultiSupport, finančné služby od spoločnosti PACCAR Financial a prvotriedne služby v oblasti dodávok náhradných dielov od spoločnosti PACCAR Parts. Spoločnosť DAF navyše vyvíja a vyrába súčiastky, ako sú nápravy a motory pre výrobcov autobusov a autokarov po celom svete. Spoločnosť DAF Trucks N.V. má výrobné závody v Eindhovene v Holandsku, vo Westerlo v Belgicku, v Leylande v Spojenom kráľovstve a v Ponta Grossa v Brazílii a 1 100 servisných dílerov a servisných miest v Európe i mimo nej.

 

Eindhoven, 27 April 2020

 

Note to editors only

 

For more information:

DAF Trucks N.V.

Corporate Communication Department

Rutger Kerstiens, +31 40 214 2874

www.daf.com

 

If you no longer wish to receive press releases from DAF Trucks N.V., please report this to Saskia van Zijtveld at saskia.van.zijtveld@daftrucks.com

 

Wilt u geen persberichten van DAF Trucks N.V. meer ontvangen, meldt u dit dan aan Saskia van Zijtveld via saskia.van.zijtveld@daftrucks.com.

Spoločnosť DAF začína testovať ťahač CF Hybrid v bežnej prevádzke

Spoločnosť DAF Trucks začala s testovaním modelu CF Hybrid v bežnej prevádzke, aby získala skúsenosti s jeho každodenným používaním. Holandský prevádzkovateľ prepravy Peter Appel v súčasnosti využíva hneď dve takéto vozidlá a zásobuje s nimi supermarkety v stredu Holandska. Ťahač DAF CF Hybrid využíva v mestách 100% elektrický pohon a mimo nich čistú technológiu vznetových motorov. Toto inovatívne vozidlo kombinuje to najlepšie z oboch spôsobov pohonu. Umožňuje jazdu v meste s „nulovými emisiami“ a zároveň poskytuje flexibilitu a veľkú dojazdovú vzdialenosť mimo osídlené oblasti.

Vozidlá DAF CF Hybrid Innovation sú vybavené vysoko efektívnym 10,8l vznetovým motorom PACCAR MX-11 (330 kW/450 k), elektrickým motorom ZF(75 kW/100 k, špičkový výkon: 130 kW/175 k) a špeciálnou prevodovkou ZF TraXon pre hybridné pohonné sústavy.

Nabíjanie počas jazdy či pomocou nabíjacej stanice                                                                      Elektrický motor je napájaný akumulátorom s kapacitou 85 kWh. Tento akumulátor sa dobíja pri používaní vznetového motora. Počas jazdy so vznetovým motorom funguje elektrický motor ako generátor dodávajúci akumulátoru energiu. V budúcnosti bude rovnako možné akumulátor nabiť pomocou (rychlo)nabíjacej stanice. Ak je akumulátor celkom nabitý, zvládne vozidlo DAF CF Hybrid pri použití elektrického motora prejsť 30 až 50 kilometrov (táto vzdialenosť závisí na celkovej hmotnosti ťahača a prívesu). To je viac ako postačujúce na to, aby bolo možné dostať sa do mestských oblastí a potom z nich aj vyjsť bez toho, aby došlo k produkcii emisií výfukových plynov.

Inteligentné riadenie energie
Mimo mesto je ťahač CF Hybrid poháňaný čistým a efektívnym vznetovým motorom PACCAR MX-11, ktorý umožňuje dlhú dojazdovú vzdialenosť. Do toho hybridná technológia poskytuje možnosť ušetriť za palivo vďaka inteligentnému riadeniu energie. Vznetový motor je podporovaný elektromotorom prostredníctvom energie, ktorú vytvára výfuková brzda a tiež ovládanie rýchlosti jazdy z kopca. To je výhodné ako v rámci spotreby paliva, tak aj pokiaľ ide o vytváranie emisií CO2.

Vhodný pre dlhšie vzdialenosti
„Spoločne s naším zákazníkom Albertom Heijnom sa neustále snažíme o zníženie produkcie oxidu uhličitého,“ hovorí Marcel Pater, správca vozového parku spoločnosti Peter Appel Transport. Tento park číta obdivuhodných 680 vozidiel. „Kým elektrické vozidlá sa ideálne hodí pre rozvoz v mestách, hybridná technológia nachádza hlavné využitie na dlhších trasách. V meste je ťahač DAF CF Hybrid poháňaný výhradne elektrickou energiou a vďaka prítomnosti vznetového motora môže bez akýchkoľvek problémov cestovať do alebo z logistických centier v Holandsku či zahraničí.“

Denné využitie klientmi                                                                                    „Pre spoločnosť DAF, ktorá dbá na čistejšiu budúcnosť, neexistuje jednotné technologické riešenie, ktoré by úplne vyhovovalo širokému spektru prepravných požiadaviek,“ uvádza Ron Borsboom, výkonný riaditeľ vývoja produktov. „Z toho dôvodu skúšame rôzne technológie. Plne elektrický pohon je skvelou alternatívou pre mestský rozvoz a čistá technológia vznetových motorov je úžasnou možnosťou pre dlhšie vzdialenosti, a to najmä kvôli novým typom palív. Do budúcnosti budeme tiež podrobnejšie skúmať aj vodík. Testovaním ťahača CF Hybrid v bežnej prevádzke by sme chceli nielen hodnotiť výkon technológie na báze elektrického a vznetového motora, ale radi by sme tiež zistili, ako vhodná je táto technológia pre našich klientov v rámci každodenného používania.“

Popisok fotografie
Spoločne s holandským prepravcom Petrom Appelom začala spoločnosť DAF Trucks testovať v bežnej prevádzke model CF Hybrid, ktorý je plne elektrický a neprodukuje v mestských oblastiach žiadne emisie.

Spoločnosť DAF Trucks N.V. – dcérska spoločnosť americkej spoločnosti PACCAR Inc., jedného z najväčších svetových výrobcov ťažkých nákladných vozidiel – je popredným výrobcom ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel. Spoločnosť DAF vyrába kompletný rad ťahačov a nákladných vozidiel a dokáže ponúknuť správne vozidlo pre každú prepravnú aplikáciu. Spoločnosť DAF patrí tiež k špičke v oblasti služieb. Ponúka na-príklad zmluvy na opravy a údržbu MultiSupport, finančné služby od spoločnosti PACCAR Financial a prvotriedne služby v oblasti dodávok náhradných dielov od spoločnosti PACCAR Parts. Spoločnosť DAF navyše vyvíja a vyrába súčiastky, ako sú nápravy a motory pre výrobcov autobusov a autokarov po celom svete. Spoloč-nosť DAF Trucks N.V. má výrobné závody v Eindhovene v Holandsku, vo Westerlo v Belgicku, v Leyland v Spojenom kráľovstve a v Ponta Grossa v Brazílii a 1 100 servisných dílerov a servisných miest v Európe i mimo nej.

 

Eindhoven 28. februára 2020

 

Ďalšie informácie:

Spoločnostˇ DAF Trucks N.V.

Corporate Communication Department

Rutger Kerstiens, +31 40 214 2874

www.daf.com

Výborný výkon značky DAF v roku 2019

Rok 2019 bol pre spoločnosť DAF Trucks dobrý rok. Trhový podiel 16,2 % v kategórii ťažkých vozidiel (nad 16 ton) zabezpečuje spoločnosti DAF pozícii medzi tromi najlepšími výrobcami nákladných vozidiel v Európe. Podiel spoločnosti DAF v kategórii ľahkých vozidiel vzrástol z 9,0 % na 9,7 %. „Naše prvotriedne vozidlá a služby spojené s vynikajúcou sieťou autorizovaných dílerov nám zabezpečujú pevnú pozíciu pre dosiahnutie ďalšieho rastu,“ uvádza Harry Wolters, prezident spoločnosti DAF Trucks.

V roku 2019 sa na európskom trhu s vozidlami nad 16 ton predalo 320 000 vozidiel, teda takmer rovnaký počet ako o rok skôr. „Európska ekonomika bola minulý rok silná, čo viedlo k vysokému dopytu po preprave, a teda aj po nových nákladných vozidlách,“ uvádza Harry Wolters. „Náš trhový podiel 16,2 % v kategórii ťažkých nákladných vozidiel je najvyšší v histórii spoločnosti DAF.“

Jednotka na trhu v šiestich európskych krajinách
Spoločnosť DAF si stále drží vedúcu pozíciu na trhu v kategórii ťažkých nákladných vozidiel v Holandsku (31,8 %), Veľkej Británii (29,4 %), Poľsku (22,0 %) a v Maďarsku (23,8 %). Holandský výrobca nákladných vozidiel v roku 2019 tiež získal prvenstvo na trhoch v Belgicku a Luxembursku (19,4 %) a Bulharsku (23,6 %). V Českej republike, v Litve a v Grécku bola spoločnosť DAF jednotkou medzi ťahačmi, zatiaľ čo vo Francúzsku (ktoré je druhým najväčším trhom nákladných vozidiel v Európe) sa stala najobľúbenejšou značkou importovaných ťahačov.

Výrazne vyšší trhový podiel v segmente 6–16 ton
Európsky trh s vozidlami pre stredné zaťaženie (6–16 ton) vlani vzrástol z 51 900 na viac ako 53 600 jednotiek. Trhový podiel spoločnosti DAF vzrástol na 9,7 % (2018: 9,0 %). V tejto kategórii vozidiel spoločnosť DAF zaujíma prvé miesto vo Veľkej Británii (34,8 %) a je najpredávanejšou európskou značkou v Írsku (19,1 %).

Ďalší rast na mimoeurópskych trhoch
Spoločnosť DAF predala 7 900 vozidiel za hranicami Európy. V Rusku, Bielorusku, na Ukrajine, v Latinskej Amerike, Austrálii a na Novom Zélande bola predstavená nová generácia vozidiel Euro 5 a Euro 6. Na Taiwane zostal DAF jednotkou medzi európskymi značkami v kategórii ťažkých vozidiel. V Juhoafrickej republike vzrástol predaj o viac ako 20 %. V austrálskom meste Bayswater bola zahájená výroba všestranného modelu DAF CF vo výrobnom závode materskej spoločnosti PACCAR. Spoločnosť DAF tiež predala viac ako 3 000 motorov PACCAR popredným výrobcom autobusov, autokarov a špeciálnych vozidiel na celom svete.

„Jeden rekord za druhým“
„V roku 2019 sme predali rekordný počet zmlúv na opravy a údržbu DAF MultiSupport, dodali sme on-line systém pre správu vozového parku DAF Connect rekordnému počtu klientov a dodali sme novým majiteľom rekordný počet použitých vozidiel,“ hovorí Richard Zink, člen správnej rady zodpovedný za marketing a predaj. „Ambície nám rozhodne nechýbajú, a preto pracujeme na strategickom rozšíreniu našej siete viac ako 1 100 profesionálnych servisných dílerov a servisných miest. Minulý rok sme napríklad otvorili vlastné dílerstvo na severe Paríža a naši nezávislí dealeri otvorili viac ako 50 nových dílerstiev v Európe, Južnej Amerike, Ázii a Afrike.“

Pripravení na ďalší rast

V roku 2019 vyrobila spoločnosť DAF 52 746 vozidiel radu CF a XF a 11 344 vozidiel série LF. „Európsky dopyt po nákladných vozidlách je stále silný vďaka stabilnému rastu európskej ekonomiky,“ uvádza Harry Wolters. „Očakávame, že rok 2020 bude ďalším dobrým rokom pre európsky trh s úžitkovými vozidlami, ale v mierne nižšom objeme ako v roku 2019 a bude sa pohybovať v rozmedzí 260 000 až 290 000 jednotiek. My sme však pripravení rast v mnohých oblastiach nášho podnikania – v spoľahlivosť našich fantastických vozidiel, dosahovaniu nízkych prevádzkových nákladov na kilometer a ďalšom zlepšovaniu vysokej úrovne pohodlia vodiča. Kompletná ponuka ťahačov a podvozkov vždy ponúka na mieru prispôsobené riešenia pre všetky prepravné požiadavky našich zákazníkov.“

Popisok fotografie
Rok 2019 bol pre spoločnosť DAF Trucks úspešný a jej trhový podiel 16,2 % v kategórii ťažkých vozidiel je najvyšší v histórii spoločnosti DAF.

Spoločnosť DAF Trucks N.V. – dcérska spoločnosť americkej spoločnosti PACCAR Inc., jedného z najväčších svetových výrobcov ťažkých nákladných vozidiel – je popredným výrobcom ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel. Spoločnosť DAF vyrába kompletný rad ťahačov a nákladných vozidiel a dokáže ponúknuť správne vozidlo pre každú prepravnú aplikáciu. Spoločnosť DAF patrí tiež k špičke v oblasti služieb. Ponúka napríklad zmluvy na opravy a údržbu MultiSupport, finančné služby od spoločnosti PACCAR Financial a prvotriedne služby v oblasti dodávok náhradných dielov od spoločnosti PACCAR Parts. Spoločnosť DAF navyše vyvíja a vyrába súčiastky, ako sú nápravy a motory pre výrobcov autobusov a autokarov po celom svete. Spoločnosť DAF Trucks N.V. má výrobné závody v Eindhovene v Holandsku, vo Westerlo v Belgicku, v Leyland v Spojenom kráľovstve a v Ponta Grossa v Brazílii a 1 100 servisných dílerov a servisných miest v Európe i mimo nej.

Eindhoven 5. februára 2020

 

Ďalšie informácie:

 

Spoločnostˇ DAF Trucks N.V.

Corporate Communication Department

Rutger Kerstiens, +31 40 214 2874

www.daf.com