Servisné služby STABO

Servisné strediská vo Zvolene a Šuranoch  sú plne vybavené bežným a špeciálnym náradím a prípravkami, diagnostickými zariadeniami a servisnými technológiami s prevádzkou šesť dní v týždni a výjazdovou servisnou službou, ktorá je poskytovaná 24 hodín denne. Pre zníženie nákladov ich zákazníkov pravidelne realizujú servisné akcie pre údržbu vozidiel podľa aktuálnej sezóny.

Vysoká úroveň a kvalita realizovaných servisných činností je zabezpečená dlhodobým programom pravidelných odborných školení všetkých pracovníkov servisu pre činnosti. V súčasnosti  obidve prevádzky ponúkajú činnosti:

 • pravidelná servisná prehliadka a údržba
 • príprava vozidiel na STK a emisnú kontrolu
 • bežné a špeciálne opravy
 • diagnostika všetkých značiek vozidiel zariadeniami DAVIE, WABCO-Wurth
 • testovanie a nastavenie bŕzd, zosúladenie bŕzd na brzdovej stolici
 • montáž, údržba a opravy klimatizačných jednotiek vozidiel
 • elektrikárske práce
 • klampiarske a lakýrnické práce, rovnanie kabín a rámov
 • výmena a oprava čelných skiel
 • realizácia a servis nadstavieb
 • bežných opráv a údržby hydraulických zariadení
 • opravy pri poistných udalostiach ako zmluvný partner pre poisťovne ALLIANZ  a KOOPERATÍVA
 • zabezpečenie odťahovej služby prostredníctvom ČESMADu

Nájdete nás na:

STABO Zvolen: Trňanská 2, 960 01 Zvolen
STABO Šurany: Nitrianska 47, 942 01 Šurany