Prečo TRP?

Catalogus_490x249


Keď dôjde k nákupu a distribúcii súčiastok pre nákladné vozidlo a príves, kto by mal vedieť viac ako vedúci výrobca nákladných vozidiel?


Vyvinutá a distribuovaná spoločnosťou DAF Trucks, ponúka škálu súčiastok TRP prívesu a súčiastok všetkých výrobcov a spotrebných položiek, ktorá predstavuje najširšiu možnosť výberu súčiastok. Okrem toho môže byť operátorom zaručené vynikajúce dodávanie súčiastok a služby ich montáže vďaka distribučným centrám s vedúcim postavením v odvetví a vysoko ceneným sieťam predajcov.
Každá súčiastka radu TRP je starostlivo vybratá od kvalitných výrobcov s celosvetovou reputáciou, takže spoločnosť DAF môže smelo ponúkať záruku na všetky súčiastky a pritom vie, že operátori môžu od každej súčiastky očakávať spoľahlivosť a efektívnosť.
Spoločnosť DAF chápe, že aj keď je cena dôležitá, tak pre dnešných operátorov je rozhodujúce zásobovanie a služby, pretože sankcie za neskoré dodávky a zmeškané termíny vzniknuté následkom poruchy súčiastok môžu byť drahšie ako samotné súčiastky.
Aj rýchly pohľad dovnútra na pôsobivých výrobcov, s ktorými má spoločnosť DAF uzatvorené partnerstvo musí každého operátora ubezpečiť, že s TRP DAF všetko doručí!