Poslanie, vízia a hodnoty STABO, s.r.o.

logo STABO

Poslanie spoločnosti :

Odbornou starostlivosťou o vozidlá predlžujeme ich životnosť, prispievame k vyššej bezpečnosti na cestách a lepšiemu životnému prostrediu.

Nami dodávané vozidlá sú precízne vyrobené v každom detaile s použitím najnovších technológií a ziskom z každého kilometra nikdy nestratia vašu dôveru.

Našim hlavným cieľom je aby naši zákazníci boli presvedčení, že majú účinné a isté riešenia pre svoje podnikanie.

 

Vízia spoločnosti:

Našou víziou je neustále zlepšovať ponúkané produkty a služby na základe užšej komunikácie a spolupráce s našimi zákazníkmi. Pravidelným vzdelávaním našich zamestnancov chceme zvyšovať profesionalitu nášho tímu a pristupovať k problémom zákazníkov ako k svojim vlastným.

 

Hodnoty spoločnosti:

K pracovným úlohám pristupujeme profesionálne, zodpovedne a samostatne.

Sme spoľahliví a doťahujeme veci do konca.

Voči našim zákazníkom sa chováme aktívne, flexibilne so zápalom pre vec a zameraním na ich potreby.

Učíme sa na úspechoch a neúspechoch a máme záujem o nové veci.

Zakladáme si na lojálnosti voči firme , pomáhame si navzájom a zaujímame sa o dianie vo firme.

Dôveru zákazníkov si získavame príjemným vystupovaním a našou odbornosťou.