Spoločnosť STABO

STABO, s.r.o. začalo v roku 1994 s nákladnou autodopravou s cieľovými destináciami Nemecko, krajiny Beneluxu, Taliansko a Rakúsko. Popri dopravnej činnosti rozšírili činnosti o sprostredkovanie dopravy a opravárenskú činnosť. Po vybudovaní servisu v Slovenskej Ľupči sa činnosť rozšírila o údržbu a opravy vlastných vozidiel a od konca roku 2005 začali poskytovať servisné služby aj pre externých zákazníkov a následne na to, po splnení požadovaných štandardov, sa STABO stalo držiteľom licencie autorizovaného servisu a predajcu nákladných vozidiel DAF a návesov Kögel.

V roku 2011 STABO otvorilo svoju novú prevádzku v Šuranoch. Novým servisom tak rozšírilo sieť predajno-servisných služieb s ucelenou ponukou pre bežnú údržbu ale aj rozsiahle opravy, diagnostiku motora, riadiacich jednotiek, klimatizácií a brzdovej sústavy nákladných vozidiel, návesov a celých súprav.  Ďalším významným miľníkom  bol rok 2012, kedy k značke DAF pribudla licencia pre značku TATRA a zároveň sa prevádzka zo Slovenskej Ľupče presťahovala na strategickejšie miesto, do Zvolena, kde mohla byť ešte bližšie k svojim zákazníkom.

S predajom a servisom nákladných vozidiel má teda STABO dlhoročné skúsenosti a patrí k najmodernejším predajno-servisným centrám DAF a TATRA, so všetkými štandardmi na predaj, záručný a pozáručný servis, opravy a predaj náhradných dielov.

Servisné strediská vo Zvolene a Šuranoch sú plne vybavené bežným a špeciálnym náradím a prípravkami, diagnostickými zariadeniami a servisnými technológiami s prevádzkou šesť dní v týždni a výjazdovou servisnou službou, ktorá je poskytovaná 24 hodín denne. Pre zníženie nákladov ich zákazníkov pravidelne realizujú servisné akcie pre údržbu vozidiel podľa aktuálnej sezóny.

Vysoká úroveň a kvalita realizovaných činností a ponúkaných služieb je zabezpečená dlhodobým programom pravidelných odborných školení zamestnancov. V súčasnosti  obidve prevádzky ponúkajú činnosti:

 • pravidelná servisná prehliadka a údržba
 • príprava vozidiel na STK a emisnú kontrolu
 • ciachovanie tachografov
 • bežné a špeciálne opravy
 • diagnostika všetkých značiek vozidiel zariadeniami DAVIE, WABCO-Wurth
 • testovanie a nastavenie bŕzd, zosúladenie bŕzd na brzdovej stolici
 • montáž, údržba a opravy klimatizačných jednotiek vozidiel
 • elektrikárske práce
 • klampiarske a lakýrnické práce, rovnanie kabín a rámov
 • výmena a oprava čelných skiel
 • realizácia a servis nadstavieb
 • bežných opráv a údržby hydraulických zariadení
 • opravy pri poistných udalostiach ako zmluvný partner pre poisťovne ALLIANZ, KOOPERATÍVA a Komunálna poisťovňa
 • zabezpečenie odťahovej služby prostredníctvom ČESMADu

Spoločnosť STABO má v súčasnosti 48 zamestnancov a má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001 a ISO 14001. Poslaním našej spoločnosti je poskytovať prvotriedne a komplexné produkty a služby v oblasti predaja  a servisu nákladných vozidiel, návesov a predaja náhradných dielov.

Našou víziou je neustále zlepšovať ponúkané produkty a služby na základe užšej komunikácie a spolupráce s našimi zákazníkmi. Pravidelným vzdelávaním našich zamestnancov chceme zvyšovať profesionalitu nášho tímu a pristupovať k problémom zákazníkov ako k svojim vlastným.

Prijatá politika kvality integrovaného manažérskeho systému

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať prvotriedne a komplexné produkty a služby v oblasti predaja nákladných vozidiel, návesov a náhradných dielov, pri servise a opravách vozidiel a návesov. Vedenie spoločnosti STABO, s.r.o sa zaviazalo plniť prijatú politiku IMS, ktorej hlavné princípy definovalo nasledovne:

1)  Udržiavať a sústavne zlepšovať manažérske systémy v súlade s platnými normami EN ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

2)  Zosúladiť podnikateľské ciele spoločnosti s environmentálnymi požiadavkami a tým prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti prevencie pred znečisťovaním životného prostredia. Dodržiavať platné právne a iné požiadavky musí byť pri realizácii našich produktov samozrejmosťou.

3)  Neustále zlepšovanie kvality na všetkých stupňoch realizácie činností bude zabezpečované stabilným personálom a pravidelným vzdelávaním, využívaním nových technológií a informovanosťou všetkých pracovníkov o najnovších poznatkoch z oblasti kvality a ochrany životného prostredia.

4)  Poskytovať produkty a služby so zreteľom na zabezpečenie kvality a v súlade s dodržiavaním všetkých platných zákonných predpisov.

5)  Zabezpečiť podmienky, aby požiadavky a očakávania všetkých zainteresovaných strán boli nielen splnené ale aj prekonané.

6)  Stanovená politika IMS je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Manažéri spoločnosti sú povinní túto politiku uplatňovať v praxi a prijímať účinné opatrenia pri jej zavádzaní.