International Truck Service

DAF0016_49035 rokov služby ITS spoločnosti DAF


Medzinárodná asistenčná služba je stále priekopníckou silou.

Administratívny poplatok za poskytnutie ITS služby pre vozidlá mimo záruky je 70 € bez DPH s platnosťou od 1.4.2016

ITS/NDS: nonstop: +421 908 910 912


DAF ITS:  (+31 40 214 30 00)

Začiatkom sedemdesiatych rokov bola spoločnosť DAF prvým výrobcom nákladných vozidiel, ktorý zaviedol medzinárodnú asistenčnú službu, na ktorú mohli vodiči v núdzi zavolať a požiadať o pomoc. Tento rok táto služba oslavuje 35. výročie. Služba ITS spoločnosti DAF je stále priekopníckou silou v odvetví komerčných nákladných vozidiel a je jednou z najvyššie hodnotených profesionálnych servisných organizácií.

Sumár15 jazykov41 krajinBlízka budúcnosť
daf servisKoncom šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia dosiahla medzinárodná cestná doprava výrazný rozmach. Vodiči vozidiel DAF, ktorí sa dostali do núdze v dôsledku poruchy alebo nehody, museli telefonovať do centrály spoločnosti DAF v Eindhovene v Holandsku a obyčajne ich spojili s niekým z oddelenia „medziná-rodného predaja“.

Vždy im ihneď ponúkli pomoc, ale potreba štruktúrovaného a profesionálneho spôsobu riešenia takýchto telefonátov viedla v roku 1972 k vytvoreniu služby ITS (International Truck Service – Medzinárodný servis nákladných vozidiel), ktorá bola v tom čase v oblasti komerčných nákladných vozidiel jedinečná.

Pätnásť jazykov

daf servisNa každý telefonát na číslo služby ITS spoločnosti DAF (+31 40 214 30 00) dnes odpovedá jeden z operátorov služby ITS, každý z nich hovorí aspoň štyrmi jazykmi. Operátori môžu ponúknuť vodičom pomoc služby ITS celkovo v pätnástich rôznych jazykoch. Moderné počítačové vybavenie zabezpečuje veľmi rýchle určenie, ktoré zo servisných stredísk spoločnosti DAF sa nachádza najbližšie k nákladnému vozidlu v núdzi. Rýchlosť odozvy bola vždy jednou z najsilnejších stránok služby ITS. Veď predsa platí – čím rýchlejšie sa nákladné vozidlo dostane späť na cestu, tým lepšie. A naviac, asistencia sa neobmedzuje len na samotné vozidlo — pomoc sa týka aj ťahača, nadstavby a dokonca aj vodiča.

Služba ITS v 41 krajinách

daf servisPri každom telefonáte služba ITS kontaktuje nielen predajcu alebo servisné stredisko, ktoré poskytne pomoc, ale aj predajcu, ktorý zabezpečuje bežný servis vozidla. Tento postup umožňuje operátorovi služby ITS ihneď zabezpečiť záruku platby, takže vodič sa nemusí znepokojovať finančnými otázkami. Nie je potrebné zdôrazňovať, že služba ITS upozorní aj domácu základňu vodiča, ak sa tak už nestalo, a zabezpečuje informovanie spoločnosti o postupe opráv.

Na základe konzultácie s operátorom, ktorý nepretržite dostáva informácie o vývoji situácie, je možné aj rozhodnúť, či bude potrebné objednať náhradné nákladné vozidlo alebo zabezpečiť expresné doručenie súčastí, ktoré predajca práve nemá na sklade. Služba ITS sa v celej Európe pýši širokou a dobre zásobovanou sieťou približne 1000 predajcov a servisných stredísk spoločnosti DAF. Zákazníci spoločnosti DAF majú zaručenú okamžitú asistenciu v prípade poruchy alebo nehody v 41 krajinách – 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Služba ITS v 41 krajinách

daf servisBlízka budúcnosť

Služba ITS bude naďalej pracovať na zdokonaľovaní profesionálnej kvality svojej siete a služieb. Pre najbližšie obdobie zostáva telefón najdôležitejším komunikačným prostriedkom služby ITS. Nové možnosti pre službu ITS však predstavuje vývoj v oblasti telematiky. Telematický systém na prenos údajov spoločnosti DAF, ktorý bude predstavený v budúcom roku, ponúka funkciu umožňujúcu vodičovi stlačením tlačidla odoslať všetky informácie potrebné na rýchlu pomoc priamo do telefonického strediska služby ITS v Eindhovene. Podrobnosti o vozidle a zákazníkovi spolu s presnou polohou vozidla sa odosielajú e-mailom.