Spoločnosť DAF získala dôležité ocenenie za bezpečnosť

Spoločnosť DAF Trucks dostala ocenenie „Incentive Trophy“ za aktívny spôsob, ktorým chráni svojich zamestnancov pred zváracími plynmi a inými rizikami pri práci. Cenu udeľuje holandská pľúcná asociácia (LAN) a spoločnosť RPR, ktorá hrá vedúcu úlohu v prevencii nehôd a chorôb z povolania na pracovisku.

Každý rok v Holandsku zomrie viac ako tisíc ľudí v dôsledku vystavenia pôsobeniu škodlivých látok v zamestnaní. Holandská pľúcná asociácia (LAN) a spoločnosť z oblasti inžinierskeho poradenstva RPR Holandsko si kladú za cieľ tento počet znížiť, a to zvýšením povedomia o bezpečnosti medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Údaj je totiž päťkrát vyšší ako počet obetí dopravných nehôd. Za týmto účelom sa ich platforma zdieľaných vedomostí „Opgelucht“ (vo voľnom preklade „Úľava“) stane od roku 2020 každoročne prostriedkom k udeleniu ocenenia.

Ochrana pred zváracími plynmi
Tento rok bolo ocenenie Incentive Trophy udelené spoločnosti DAF za spôsob, ktorým chráni svojich zamestnancov pred zváracími plynmi. To je súhrnné označenie pre plyny, splodiny a častice uvoľnené pri procesoch zvárania a spájkovania. Vdychovanie týchto plynov môže viesť k vzniku chronických chorôb, ako je ochorenie pľúc, čo je pre spoločnosť DAF dostatočný dôvod na to, aby priebežne investovala do najnovších nástrojov, optimálnej ventilácie a bezpečného pracovného prostredia a vzdelávania zamestnancov.

Detailné monitorovanie kvality vzduchu
Organizácia LAN a spoločnosť RPR takisto udelili pochvalu za spôsob, ktorým sa v spoločnosti DAF monitorujú zváracie plyny. DAF toho dosahuje nielen pravidelným meraním, ale aj vďaka tomu, že sami pracovníci sú aktívne zapojení do monitorovania prostredníctvom (okrem iného) špeciálneho ovládacieho panelu, ktorý im umožňuje neustále kontrolovať, či ventilačné systémy správne fungujú.

„Príklad spoločnosti DAF je hodný nasledovania“
Hoci spoločnosť DAF dostala toto ocenenie predovšetkým za to, ako zvláda zváracie plyny, zaslúži si tento príklad v oblasti bezpečnosti všeobecné nasledovanie, ako uvádza platforma „Opgelucht“. Každé oddelenie vo výrobnom závode má svoje „vedúce bezpečnosti“, čo sú zamestnanci, ktorých úlohou je odovzdávať a upevňovať bezpečné správanie u svojich kolegov a testovať nové ochranné vybavenie a pracovné postupy. Zamestnanec navyše môže začať prácu až potom, čo správne zodpovie sériu bezpečnostných otázok. Zamestnancom sa aktívne odporúča podieľať sa na vlastnej bezpečnosti i bezpečnosti ich kolegov a hlásiť nebezpečné situácie alebo „skoronehody“ prostredníctvom automatizovaného postupu.

„Vracajte sa domov bezpečne a zdraví“
Jos Habets, prevádzkový riaditeľ a člen správnej rady spoločnosti DAF Trucks: „Ocenenie pre nás znamená uznanie nášho veľkého úsilia, ktoré my všetci tu v spoločnosti DAF venujeme zabezpečovaní čo najbezpečnejších pracovísk. Existuje dobrý dôvod, prečo neustále investujeme do nového vybavenia, nástrojov a procesov: v spoločnosti DAF nie je nič dôležitejšie ako bezpečný návrat zdravých zamestnancov domov na konci pracovného dňa.“

Popisok fotografie
Spoločnosť DAF Trucks získala od spoločností LAN a RPR Holandsko dôležité ocenenie v oblasti bezpečnosti, a to za bezpečnosť svojich výrobných závodov.

Ďalšie informácie o vedomostnej platforme „Opgelucht“ a oceneniu Incentive Trophy nájdete na adrese www.opgelucht.nl.

 

Spoločnosť DAF Trucks N.V. – dcérska spoločnosť americkej spoločnosti PACCAR Inc., jedného z najväčších svetových výrobcov ťažkých nákladných vozidiel – je popredným výrobcom ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel. Spoločnosť DAF vyrába kompletný rad ťahačov a nákladných vozidiel a dokáže ponúknuť správne vozidlo pre každú prepravnú aplikáciu. Spoločnosť DAF patrí tiež k špičke v oblasti služieb. Ponúka napríklad zmluvy na opravy a údržbu MultiSupport, finančné služby od spoločnosti PACCAR Financial a prvotriedne služby v oblasti dodávok náhradných dielov od spoločnosti PACCAR Parts. Spoločnosť DAF navyše vyvíja a vyrába súčiastky, ako sú nápravy a motory pre výrobcov autobusov a autokarov po celom svete. Spoločnosť DAF Trucks N.V. má výrobné závody v Eindhovene v Holandsku, vo Westerlo v Belgicku, v Leyland v Spojenom kráľovstve a v Ponta Grossa v Brazílii a 1 100 servisných dílerov a servisných miest v Európe i mimo nej.

Long Alliantie Nederland (LAN) je federatívna asociácia pre chronické ochorenia pľúc. Spoločnosť LAN tvoria združenia pacientov, odborníkov, výskumných pracovníkov a firiem, ktoré priamo pôsobia v oblasti ochorení pľúc. Ich spoločným cieľom je prevencia ochorení pľúc a zlepšenie starostlivosti o pacientov s postihnutými pľúcami.

 

RPS Nizozemsko je nezávislá spoločnosť pôsobiaca v oblasti inžinierskeho poradenstva, ktorá disponuje vlastnými laboratóriami. Jej tím 400 špecialistov pracuje denne v širokom spektre odborov, aby sa z Holandska stalo lepšie, bezpečnejšie a zdravšie miesto. Spoločnosť má pobočky v Amsterdame, Brede, Delfte, Leerdamu a Zwolle. V rámci spoločnosti RPR Holandsko je divízia RPR Analyse BV aktívna v oblastiach toxikológie, hygieny práce, životného prostredia a výskumu azbestu, ktorým sa venuje veľký tím kvalifikovaných analytikov, inšpektorov a konzultantov. RPR je dcérskou spoločnosťou spoločnosti RPR Group Plc, čo je nezávislá, registrovaná konzultačná spoločnosť z oblasti inžinierskeho poradenstva, ktorá zamestnáva viac ako 4 500 zamestnancov v 85 pobočkách v 120 krajinách po celom svete.

 

V Eindhovene 19. októbra 2020

 

Ďalšie informácie:

Spoločnosť DAF Trucks N.V.

Corporate Communication Department

Rutger Kerstiens, +31 40 214 2874

www.daf.com

Long Alliantie Nederland
Emiel Rolink, Director, +31 6 14 144 474
rolink@longalliantie.nl
www.longalliantie.nl

RPS Analyze bv
Jan Kegelaer, provozní ředitel, +31 88 023 57 30
jan.kegelaer@rps.nl
http://www.daf.com/