Karoséria

Podvozok Euro 6 LF bol kompletne prepracovaný na dosiahnutie maximálnej pevnosti a špičkových jazdných charakteristík, nízkej pohotovostnej hmotnosti a dostatku priestoru na umiestnenie komponentov.Podvozokje úplne plochýa úplne nová elektrická inštalácia zabezpečuje maximálnu otvorenosť pre karosárske práce.S cieľom ponúknuť vozidlá prispôsobené na každú aplikáciu obsahujenovýrad LFveľkémnožstvo variantovz hľadiskaužitočnej záťaže arozchodu kolies.

Vysoké užitočné zaťaženieSchéma súčastíJednoduchosť využituaKonfigurácie

Prakticky umiestnené komponenty

Súčasti, ako napríklad vzduchové nádrže a systém na elektronickú reguláciu brzdenia, sú prakticky umiestnené vo vnútri podvozka, čím sa získa množstvo priestoru na upevnenie schránok s náradím, podporných nožičiek a náhradného kolesa.

Prakticky umiestnené komponenty

Súčasti, ako napríklad vzduchové nádrže a systém na elektronickú reguláciu brzdenia, sú prakticky umiestnené vo vnútri podvozka, čím sa získa množstvo priestoru na upevnenie schránok s náradím, podporných nožičiek a náhradného kolesa.

Jednoduchosť využitia

Dôležitým atribútom prenákladnévozidlov segmentevozidielDAFLFjeotvorenosť pre karosárov.Z tohto dôvodu je podvozok raduLFúplneplochý. Súčasťou voliteľnejvýbavysú praktické upevňovacie konzoly.

Rôzne konfigurácie podvozka

Spoločnosť DAF ponúka nový rad LF Euro 6 v rôznych hmotnostných triedach. Pevné varianty s kolesami s rozmerom 17,5 palca ponúkajú GVW s hodnotou 7,5 až 12 ton s kapacitou užitočného nákladu od 4 180 do 8,300 kg.

V prípade kolies s rozmermi 19,5 palca ponúkajú pevné varianty (14 a 16 ton) čisté užitočné zaťaženie od 9 570 do 11 570 kg. Spoločnosť DAF okrem toho ponúka aj 14 a 16-tonové ťahače nového radu LF s kolesami s rozmerom 19,5 palca pre maximálne kombinované hmotnosti 24 až 28 ton.

Špičkou programu LF sú pevné modely (18 a 19 ton) s kolesami s rozmerom 22,5 palca a hrubou kombinovanou hmotnosťou 26 až 32 ton.

Rozchody kolies

S cieľom ponúknuť rad DAF LF prispôsobený pre každú aplikáciu si môžete vybrať spomedzi širokého rozsahu rozchodov kolies. Verzie s GVW od 7,5 do 12 ton sú k dispozícii s ôsmimi rozchodmi kolies od 3,00 do 5,40 m. V triede od 14 do 16 ton je k dispozícii deväť variantov rozchodu kolies od 3,25 do 6,30 m. V prípade 18 a 19-tonových modelov si môžete vybrať spomedzi ôsmich rôznych rozchodov kolies od 3,45 do 6,25 m. Verzia ťahača najťažšieho modelu LF disponuje rozchodom kolies od 3,13 m alebo 3,50 m.