Spoločnosť Renewi, ktorá sa zaoberá recykláciou odpadov, objednala ďalších 200 vozidiel DAF CF

Spoločnosť Renewi, ktorá patrí medzi popredné firmy zaoberajúce sa kompletnou recykláciou odpadov na nové produkty, nedávno dostala dodávku prvých 200 vozidiel DAF, ktoré budú slúžiť v regióne Benelux. Ako medzinárodný hráč na poli recyklácie odpadov sa spoločnosť Renewi snažia ešte viac znížiť negatívny dopad svojich prevádzok na životné prostredie, a to modernizáciou svojho vozového parku. Okrem nízkych nákladov na vlastníctvo, inovatívne nové technológie a dlhodobej partnerskej spolupráce sa spoločnosť Renewi rozhodla pre značku DAF kvôli flexibilite konfigurácií podvozku. Spoločnosť DAF pred 18 mesiacmi tiež dodala spoločnosti Renewi 250 vozidiel.

Nová objednávka 200 vozidiel DAF CF bude dodaná do holandských a belgických pobočiek spoločnosti Renewi. Objednávka zahŕňa 193 vozidiel s podvozkom, vybavených rôznymi nadstavbami. Väčšina podvozkov je vybavená zadným nakladacím zariadením a systémom nádoby, súčasťou objednávky sú však tiež vozidlá s podvozkom vybavené systémom nakladača alebo hákového zdviháka či žeriavom priamo za kabínou, ktoré slúžia na vysypávanie podzemných kontajnerov. Druhé menované vozidlo je vybavené novou 10tonovou prednou nápravou, ktorá ponúka väčšie zaťaženie. Objednávku uzatvára rad siedmich ťahačov radu CF. Tie budú prevádzkované v krajinách Beneluxu s prívesy so sklápačkou a prívesy s posuvnou podlahou, určenými na prepravu odpadov..

Dlhodobé partnerstvo
Spoločnosti Renewi a DAF spoliehajú na svoje vzájomné odborné skúsenosti už mnoho rokov. DAF spolieha na služby spoločnosti Renewi v oblasti trvalo udržateľné-ho triedenia odpadových materiálov. Vozový park čítajúci 2 400 vozidiel v spoločnosti zaoberajúcej sa recykláciou odpadov sa skladá prevažne z vozidiel značky DAF. Meinderdjan Botman, generálny riaditeľ spoločnosti Renewi Commercial Waste v Holandsku, hovorí: „Ako spoločnosť sme presvedčení, že je veľmi dôležité minimalizovať veľkosť našej vlastnej ‚ekologickej stopy‘. Vozidlá DAF podporujú našu ambíciu vypúšťať čo najmenej emisií.“

Popisok fotografie
Spoločnosť Renewi opäť objednala 200 vozidiel DAF CF. Vozidlá budú slúžiť v regióne Benelux.

 

Spoločnosť DAF Trucks N.V. – dcérska spoločnosť americkej spoločnosti PACCAR Inc., jedného z najväčších svetových výrobcov ťažkých nákladných vozidiel – je popredným výrobcom ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel. Spoločnosť DAF vyrába kompletný rad ťahačov a nákladných vozidiel a dokáže ponúknuť správne vozidlo pre každú prepravnú aplikáciu. Spoločnosť DAF patrí tiež k špičke v oblasti služieb. Ponúka na-príklad zmluvy na opravy a údržbu MultiSupport, finančné služby od spoločnosti PACCAR Financial a prvotriedne služby v oblasti dodávok náhradných dielov od spoločnosti PACCAR Parts. Spoločnosť DAF navyše vyvíja a vyrába súčiastky, ako sú nápravy a motory pre výrobcov autobusov a autokarov po celom svete. Spoloč-nosť DAF Trucks N.V. má výrobné závody v Eindhovene v Holandsku, vo Westerlo v Belgicku, v Leyland v Spojenom kráľovstve a v Ponta Grossa v Brazílii a 1 100 servisných dílerov a servisných miest v Európe i mimo nej.

Eindhoven 18. mája 2020

Ďalšie informácie:

Spoločnostˇ DAF Trucks N.V.

Corporate Communication Department

Rutger Kerstiens, +31 40 214 2874

www.daf.com