„Eco Twin“ sa zúčastní testu European Truck Platooning Challenge

Spoločnosti DAF Trucks, TO, NXP a Ricardo vytvorili konzorcium Eco Twin. To sa zúčastní testu European Truck Platooning Challenge, ktorý organizuje holandské ministerstvo infraštruktúry a životného prostredia a ktorý sa uskutoční v stredu    6. apríla. Cieľom testu je získať od vlád povolenie k celoeurópskemu testovaniu vo veľkom meradle, a to pre jazdné súpravy, ktoré sú bezdrôtovo prepojené (technológia „platooning“). To umožňuje súpravám vozidiel ísť veľmi blízko za sebou, čo predstavuje výhody z hľadiska spotreby paliva a tým pádom aj emisií CO2, bezpečnosti a plynulosti dopravy.

 

Platooning znamená vozidlá idúce v krátkej vzdialenosti za sebou s využitím automatizovaného riadenia. Test Truck Platooning Challenge preukáže, že druhé vozidlo je technicky schopné automaticky sledovať súpravu pred sebou pomocou technológie Wifi-P, radaru a kamier. V rámci projektu „EcoTwin“ už bolo preukázané, že druhé vozidlo je tiež schopné automatického riadenia. Počas testu Truck Platooning Challenge sa však bude klásť dôraz na nezávislé zrýchlenie a brzdenie. V tomto ohľade je plánovaná vzdialenosť medzi oboma súpravami 0,5 sekundy, čo pri rýchlosti 80 kilometrov za hodinu predstavuje vzdialenosť približne 10 metrov.

 

Vozidlá prepojená pomocou technológie Wifi-P

Jedným z jedinečných aspektov súpravy „Eco Twin“ je pripojenie Wifi-P, ktoré vyvinula spoločnosť NXP a ktoré je špeciálne určené na použitie v automobilovom priemysle. Vysoká rýchlosť komunikácie umožňuje obom vozidlám DAF ísť ešte bližšie za sebou.

Pripojenie Wifi-P naviac vodičom súprav „EcoTwin“ umožňuje vzájomne komunikovať počas jazdy. Všetko, čo pred sebou vidí vodič prvého vozidla, sa premieta na obrazovku druhého vozidla (technológia „See Through“).

 

Zníženie emisií CO2, zvýšenie bezpečnosti a plynulejšia doprava

Skrátením rozstupu medzi súpravami vozidiel na najnižšiu možnú vzdialenosť a maximálnym využitím aerodynamického efektu možno v budúcnosti dosiahnuť úsporu paliva vo výške až 10 %, spolu so zodpovedajúcim znížením emisií CO2. Automatické riadenie Truck Platooning navyše zvýši bezpečnosť dopravy, a to vďaka spojeniu technológie Wifi, radaru a kamerových systémov. Nezanedbateľnou výhodou je vyššia plynulosť dopravy, pretože „automaticky riadené vozidlá“ sa nebudú predbiehať. Navyše sú vyvíjané technológie, ktoré umožnia osobným automobilom pripojiť sa do prevádzky na diaľnici alebo ju bezpečne opustiť.

 

Automatická jazda je technicky možná

„Je nutné stále ešte pokračovať vo vývoji, ako bude možné automatické riadenie uviesť na trh ako novú technológiu,“ hovorí Ron Borsboom, člen predstavenstva spoločnosti DAF Trucks, ktorý je zodpovedný za produktový vývoj. „Rozhodne to nie je proces, ktorý bude dokončený skôr ako v roku 2020. Je potrebné ešte dokončiť veľa vecí, pokiaľ ide o legislatívu a zodpovednosť. V spolupráci so spoločnosťami TNO, NXP a Ricardo budeme počas testu European Truck Platooning Challenge ukazovať, že automatická jazda vozidiel je technicky možná. Táto ukážka by mala výrobcom nákladných vozidiel pripraviť cestu k tomu, aby mohli vykonávať ďalšie testovanie tejto technológie na verejných komunikáciách a mohli tak získať ďalšie skúsenosti. Teraz je na politikoch, aby to umožnili.“

 

„Eco Twin“ je konzorcium tvorené spoločnosťami DAF Trucks, TO, NXP a Ricardo, pričom každá z nich prispieva do projektu svojimi špecifickými znalosťami a skúsenosťami. Spoločnosť NXP je zodpovedná za bezdrôtový špičkový komunikačný systém medzi dvoma vozidlami prostredníctvom využitia kamier, snímačov, radaru a technológie Wifi-P. Ricardo ako predná poradenská spoločnosť poskytuje pomoc v zmysle funkčnej bezpečnosti systémov. Spoločnosť TNO prispieva k celkovej koncepcii, softvéru a synergii všetkých nových technológií. Spoločnosť DAF Trucks sa okrem integrácie všetkých systémov vo vozidlách stará o všetky testovacie aktivity.

 

 

 

Spoločnosť DAF Trucks N.V. – dcérska spoločnosť severoamerickej spoločnosti PACCAR Inc. – je popredným výrobcom ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel. Spoločnosť DAF patrí tiež k špičke v oblasti služieb k produktom: poskytuje zmluvy na opravy a údržbu z programu MultiSupport, finančné služby od spoločnosti PACCAR Financial a prvotriedne služby v oblasti dodávok náhradných dielov od spoločnosti PACCAR Parts. Spoločnosť DAF Trucks N.V. má výrobné závody v Eindhovene v Holandsku, vo Westerlo v Belgicku, v Leyland vo Veľkej Británii a v Ponta Grossa v Brazílii a vyše 1 000 dealerov a servisných miest v Európe i mimo nej.

 

Ricardo plc  poradenská firma, ktorá celosvetovo pôsobí v odbore stratégie, technológie, životného prostredia a bezpečnosti. Ricardo je tiež špecializovaným výrobcom vysoko výkonných produktov. Pre túto spoločnosť pracuje viac ako  2 900 odborných inžinierov, poradcov a vedcov, a to v kľúčových oblastiach týkajúcich sa motorov, prevodoviek, vozidiel, hybridných a elektrických systémov, predpovedí životného prostredia a analýzy vplyvu. Spoločnosť Ricardo plc pôsobí v celej rade trhových sektorov, napríklad v automobilovom priemysle, v obore koľajových vozidiel, obrany a energetiky.

 

NXP   spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, zaoberajúca sa vývojom a výrobou polovodičov. Zameriava sa na „bezpečné pripojenie a infraštruktúru pre múdrejší svet“. Počnúc čipy pre bezdrôtovú infraštruktúru a končiac energeticky úspornými a bezpečnými systémy sa inovatívne produkty spoločnosti NXP využívajú v automobilovom sektore, v priemysle, spotrebiteľskej elektronike a počítačovej technológii: ich cieľom je zabezpečiť bezpečnejší, jednoduchší a lepší život. Spoločnosť NXP pôsobí v 35 krajinách a má 45 000 zamestnancov. Obrat spoločnosti v roku 2015 predstavoval 6,1 miliardy amerických dolárov.

 

TNO – spoločnosť TNO zamestnáva viac ako 3 000 odborníkov, ktorí sa svojimi znalosťami a skúsenosťami podieľajú na tvorbe chytrých riešení zložitých problémov. Tieto inovácie prispievajú k posilneniu konkurencieschopnosti v priemysle a ku kvalitnému životu ľudskej spoločnosti. Sme partnerom približne 3 000 spoločností a organizácií, vrátane veľmi malých, malých a stredne veľkých firiem, a to v Holandsku a na celom svete. Na tému dopravy a mobility vytvárame revolučné riešenia prostredníctvom technologických inovácií, ovplyvňovania ľudského správania a inteligentnejšej organizácie prinášajúcej bezpečnejšiu, čistejšiu a spoľahlivejšiu mobilitu.

 

Eindhoven 22. marca 2016

 

 

Viac informácií vám poskytne za spoločnosť:

 

DAF Trucks N.V.                                  Rutger Kerstiens                     +31 (0) 40 214 2874

 

NXP                                                    Martijn van der Linden             +31 (0) 6 10914896

 

Ricardo                                                Richard Laan                          +31 (0) 6 1758 9365

 

TNO                                                     Monique de Geus                   +31 (0) 888 661 017