Dotazník – prieskum spokojnosti zákazníka

Vážený zákazník,
v úsilí zlepšovať kvalitu a úroveň služieb servisu nákladných vozidiel DAF a návesov KÖGEL Vás chceme poprosiť o vyplnenie dotazníkov. Váš úprimný názor nám môže veľmi napomôcť pri zvyšovaní kvality nami poskytovaných služieb a zlepšovaní všetkých aspektov našej spolupráce.

Náhradné dielyServisPredaj a dodávka vozidiel

 

Firma

Váš email

Telefónne číslo

 

1. Otváracia doba predaja náhradných dielov

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

2. Správanie a snaha predajcov náhradných dielov

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

3. Pravidelnosť návštev predajcov náhradných dielov

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

4. Rýchlosť a presnosť zamestnancov pri prijímaní požiadaviek a sťažností

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

5. Znalosti a schopnosti predajcov náhradných dielov

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

6. Informácie o špeciálnych ponukách a akciách

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

7. Rýchlosť obsluhy pri pultovom predaji náhradných dielov

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

8. Dostupnosť náhradných dielov

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

9. Pravidelnosť bežných dodávok tovaru

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

10. Prehľadnosť a úroveň informácií na faktúrach

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

11. Ceny náhradných dielov

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

12. Aký je Váš celkový dojem z úrovne obsluhy v oblasti predaja náhradných dielov?

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

13. Budete v budúcnosti nakupovať diely od nášho predajcu?

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali nášmu dotazníku. Veríme, že vďaka Vašim postrehom sa dokážeme poučiť a zlepšiť služby k Vašej a tak i našej maximálnej spokojnosti.

Ak budete mať v budúcnosti dobré, alebo tiež zlé skúsenosti s opravou v našom servise, napíšte nám o tom prostredníctvom Knihy sťažností a pochvál, ktorú nájdete na našej stránke www.daftruck.sk v menu pod názvom "VAŠE NÁZORY".

 

Firma

Váš email

Telefónne číslo

 

1. Otváracie hodiny servisu

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

2. Správanie a ochota zamestnancov

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

3. Rýchlosť a presnosť zamestnancov pri prijímaní požiadaviek a sťažností

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

4. Znalosti a schopnosti zamestnancov nachádzať riešenia

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

5. Kvalita služieb a opráv vykonaných na vozidle

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

6. Vozidlo bolo vrátené čisté a nepoškodené

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

7. Flexibilita servisu pri poskytovaní aktuálne potrebných služieb

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

8. Rýchlosť obsluhy v prijímacej kancelárii servisu

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

9. Informovanie o priebehu opravy

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

10. Dostupnosť náhradných dielov v servise

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

11. Celková doba, ktorú bolo vozidlo v oprave

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

12. Pripravenosť vozidla v dohodnutom termíne

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

13. Upozornenie na nové závady pred prevedením opravy

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

14. Prehľadnosť a úroveň informácií na faktúre

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

15. Cena údržby a opráv na faktúre

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

16. Cena náhradných dielov na faktúre

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

17. Aký je Váš celkový dojem z úrovne obsluhy v našom servise?

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

18. Vrátite sa aj v budúcnosti do nášho servisu?

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali nášmu dotazníku. Veríme, že vďaka Vašim postrehom sa dokážeme poučiť a zlepšiť služby k Vašej a tak i našej maximálnej spokojnosti.

Ak budete mať v budúcnosti dobré, alebo tiež zlé skúsenosti s opravou v našom servise, napíšte nám o tom prostredníctvom Knihy sťažností a pochvál, ktorú nájdete na našej stránke www.daftruck.sk v menu pod názvom "VAŠE NÁZORY".

 

Firma

Váš email

Telefónne číslo

 

1. Správanie a ochota predajcov vozidiel

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

2. Znalosť produktov a schopnosti predajcov

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

3. Poradenstvo v oblasti leasingu a možnostiach financovania

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

4. Poradenstvo v oblasti zmlúv o údržbe a opravách (RM kontrakt)

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

5. Poradenstvo v oblasti neštandartného vybavenia a príslušenstva vozidla

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

6. Profesionalita v oblasti tvorby cenových ponúk

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

7. Plnenie dohodnutých termínov dodávky vozidla

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

8. Plnenie požiadaviek pôvodnej objednávky

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

9. Stav nového dodaného vozidla

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

10. Dostupnosť úplných informácií o novom vozidle v dobe jeho dodania

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

11. Profesionalita odovzdania a predstavenia nového vozidla

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

12. Pravidelnosť, v akej Vás predajca kontaktuje

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

13. Rýchlosť a presnosť zamestnancov pri prijímaní požiadaviek

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

14. Plnenie sľubov všeobecne

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

15. Aký je Váš celkový dojem z úrovne služieb pri predaji a dodávkach vozidiel?

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

16. Vrátite sa aj v budúcnosti k nášmu predajcovi kvôli kúpe nového vozidla?

Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali nášmu dotazníku. Veríme, že vďaka Vašim postrehom sa dokážeme poučiť a zlepšiť služby k Vašej a tak i našej maximálnej spokojnosti.

Ak budete mať v budúcnosti dobré, alebo tiež zlé skúsenosti s opravou v našom servise, napíšte nám o tom prostredníctvom Knihy sťažností a pochvál, ktorú nájdete na našej stránke www.daftruck.sk v menu pod názvom "VAŠE NÁZORY".