Dotazník – prieskum spokojnosti zákazníka

Vážený zákazník,
v úsilí zlepšovať kvalitu a úroveň služieb servisu nákladných vozidiel DAF a návesov KÖGEL Vás chceme poprosiť o vyplnenie dotazníkov. Váš úprimný názor nám môže veľmi napomôcť pri zvyšovaní kvality nami poskytovaných služieb a zlepšovaní všetkých aspektov našej spolupráce.

Náhradné dielyServisPredaj a dodávka vozidiel

   

  Firma

  Váš email

  Telefónne číslo

   

  1. Otváracia doba predaja náhradných dielov

  Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

   

  2. Správanie a snaha predajcov náhradných dielov

  Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

   

  3. Pravidelnosť návštev predajcov náhradných dielov

  Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

   

  4. Rýchlosť a presnosť zamestnancov pri prijímaní požiadaviek a sťažností

  Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

   

  5. Znalosti a schopnosti predajcov náhradných dielov

  Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

   

  6. Informácie o špeciálnych ponukách a akciách

  Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

   

  7. Rýchlosť obsluhy pri pultovom predaji náhradných dielov

  Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

   

  8. Dostupnosť náhradných dielov

  Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

   

  9. Pravidelnosť bežných dodávok tovaru

  Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

   

  10. Prehľadnosť a úroveň informácií na faktúrach

  Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

   

  11. Ceny náhradných dielov

  Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

   

  12. Aký je Váš celkový dojem z úrovne obsluhy v oblasti predaja náhradných dielov?

  Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

   

  13. Budete v budúcnosti nakupovať diely od nášho predajcu?

  Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

   

  Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali nášmu dotazníku. Veríme, že vďaka Vašim postrehom sa dokážeme poučiť a zlepšiť služby k Vašej a tak i našej maximálnej spokojnosti.

  Ak budete mať v budúcnosti dobré, alebo tiež zlé skúsenosti s opravou v našom servise, napíšte nám o tom prostredníctvom Knihy sťažností a pochvál, ktorú nájdete na našej stránke www.daftruck.sk v menu pod názvom "VAŠE NÁZORY".

    

   Firma

   Váš email

   Telefónne číslo

    

   1. Otváracie hodiny servisu

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   2. Správanie a ochota zamestnancov

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   3. Rýchlosť a presnosť zamestnancov pri prijímaní požiadaviek a sťažností

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   4. Znalosti a schopnosti zamestnancov nachádzať riešenia

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   5. Kvalita služieb a opráv vykonaných na vozidle

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   6. Vozidlo bolo vrátené čisté a nepoškodené

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   7. Flexibilita servisu pri poskytovaní aktuálne potrebných služieb

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   8. Rýchlosť obsluhy v prijímacej kancelárii servisu

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   9. Informovanie o priebehu opravy

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   10. Dostupnosť náhradných dielov v servise

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   11. Celková doba, ktorú bolo vozidlo v oprave

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   12. Pripravenosť vozidla v dohodnutom termíne

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   13. Upozornenie na nové závady pred prevedením opravy

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   14. Prehľadnosť a úroveň informácií na faktúre

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   15. Cena údržby a opráv na faktúre

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   16. Cena náhradných dielov na faktúre

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   17. Aký je Váš celkový dojem z úrovne obsluhy v našom servise?

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   18. Vrátite sa aj v budúcnosti do nášho servisu?

   Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

    

   Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali nášmu dotazníku. Veríme, že vďaka Vašim postrehom sa dokážeme poučiť a zlepšiť služby k Vašej a tak i našej maximálnej spokojnosti.

   Ak budete mať v budúcnosti dobré, alebo tiež zlé skúsenosti s opravou v našom servise, napíšte nám o tom prostredníctvom Knihy sťažností a pochvál, ktorú nájdete na našej stránke www.daftruck.sk v menu pod názvom "VAŠE NÁZORY".

     

    Firma

    Váš email

    Telefónne číslo

     

    1. Správanie a ochota predajcov vozidiel

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    2. Znalosť produktov a schopnosti predajcov

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    3. Poradenstvo v oblasti leasingu a možnostiach financovania

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    4. Poradenstvo v oblasti zmlúv o údržbe a opravách (RM kontrakt)

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    5. Poradenstvo v oblasti neštandartného vybavenia a príslušenstva vozidla

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    6. Profesionalita v oblasti tvorby cenových ponúk

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    7. Plnenie dohodnutých termínov dodávky vozidla

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    8. Plnenie požiadaviek pôvodnej objednávky

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    9. Stav nového dodaného vozidla

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    10. Dostupnosť úplných informácií o novom vozidle v dobe jeho dodania

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    11. Profesionalita odovzdania a predstavenia nového vozidla

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    12. Pravidelnosť, v akej Vás predajca kontaktuje

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    13. Rýchlosť a presnosť zamestnancov pri prijímaní požiadaviek

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    14. Plnenie sľubov všeobecne

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    15. Aký je Váš celkový dojem z úrovne služieb pri predaji a dodávkach vozidiel?

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    16. Vrátite sa aj v budúcnosti k nášmu predajcovi kvôli kúpe nového vozidla?

    Neviem hodnotiťVeľmi nespokojnýNespokojnýSpokojnýVeľmi spokojný

     

    Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali nášmu dotazníku. Veríme, že vďaka Vašim postrehom sa dokážeme poučiť a zlepšiť služby k Vašej a tak i našej maximálnej spokojnosti.

    Ak budete mať v budúcnosti dobré, alebo tiež zlé skúsenosti s opravou v našom servise, napíšte nám o tom prostredníctvom Knihy sťažností a pochvál, ktorú nájdete na našej stránke www.daftruck.sk v menu pod názvom "VAŠE NÁZORY".