Adaptér Bluetooth

ACC_F16992391Číslo dielu 1826638


Dokonalé riešenie pre mobilné telefóny s technológiou Bluetooth, pre ktoré nie je v produktovom rade príslušenstva DAF k dispozícii držiak.


Špeciálne vyvinutý pre spoločnosť DAF, preberá ovládanie funkcií telefónu a synchronizuje sa so systémom DIP
Podpora ovládania na volante zaručuje bezpečnosť jazdy a koncentráciu vodiča počas telefonického rozhovoru.

Úplný zoznam kompatibilných modelov nájdete v katalógu príslušenstva pod kódmi XF, CF, LF; easy drive.