Dotazník – prieskum spokojnosti zákazníka

Vážený zákazník,
v úsilí zlepšovať kvalitu a úroveň služieb servisu nákladných vozidiel DAF a návesov KÖGEL Vás chceme poprosiť o vyplnenie dotazníkov. Váš úprimný názor nám môže veľmi napomôcť pri zvyšovaní kvality nami poskytovaných služieb a zlepšovaní všetkých aspektov našej spolupráce.

Náhradné dielyServisPredaj a dodávka vozidiel

 

Firma

Váš email

Telefónne číslo

 

1. Otváracia doba predaja náhradných dielov

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

2. Správanie a snaha predajcov náhradných dielov

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

3. Pravidelnosť návštev predajcov náhradných dielov

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

4. Rýchlosť a presnosť zamestnancov pri prijímaní požiadaviek a sťažností

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

5. Znalosti a schopnosti predajcov náhradných dielov

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

6. Informácie o špeciálnych ponukách a akciách

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

7. Rýchlosť obsluhy pri pultovom predaji náhradných dielov

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

8. Dostupnosť náhradných dielov

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

9. Pravidelnosť bežných dodávok tovaru

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

10. Prehľadnosť a úroveň informácií na faktúrach

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

11. Ceny náhradných dielov

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

12. Aký je Váš celkový dojem z úrovne obsluhy v oblasti predaja náhradných dielov?

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

13. Budete v budúcnosti nakupovať diely od nášho predajcu?

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali nášmu dotazníku. Veríme, že vďaka Vašim postrehom sa dokážeme poučiť a zlepšiť služby k Vašej a tak i našej maximálnej spokojnosti.

Ak budete mať v budúcnosti dobré, alebo tiež zlé skúsenosti s opravou v našom servise, napíšte nám o tom prostredníctvom Knihy sťažností a pochvál, ktorú nájdete na našej stránke www.daftruck.sk v menu pod názvom "VAŠE NÁZORY".

 

Firma

Váš email

Telefónne číslo

 

1. Otváracie hodiny servisu

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

2. Správanie a ochota zamestnancov

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

3. Rýchlosť a presnosť zamestnancov pri prijímaní požiadaviek a sťažností

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

4. Znalosti a schopnosti zamestnancov nachádzať riešenia

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

5. Kvalita služieb a opráv vykonaných na vozidle

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

6. Vozidlo bolo vrátené čisté a nepoškodené

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

7. Flexibilita servisu pri poskytovaní aktuálne potrebných služieb

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

8. Rýchlosť obsluhy v prijímacej kancelárii servisu

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

9. Informovanie o priebehu opravy

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

10. Dostupnosť náhradných dielov v servise

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

11. Celková doba, ktorú bolo vozidlo v oprave

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

12. Pripravenosť vozidla v dohodnutom termíne

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

13. Upozornenie na nové závady pred prevedením opravy

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

14. Prehľadnosť a úroveň informácií na faktúre

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

15. Cena údržby a opráv na faktúre

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

16. Cena náhradných dielov na faktúre

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

17. Aký je Váš celkový dojem z úrovne obsluhy v našom servise?

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

18. Vrátite sa aj v budúcnosti do nášho servisu?

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali nášmu dotazníku. Veríme, že vďaka Vašim postrehom sa dokážeme poučiť a zlepšiť služby k Vašej a tak i našej maximálnej spokojnosti.

Ak budete mať v budúcnosti dobré, alebo tiež zlé skúsenosti s opravou v našom servise, napíšte nám o tom prostredníctvom Knihy sťažností a pochvál, ktorú nájdete na našej stránke www.daftruck.sk v menu pod názvom "VAŠE NÁZORY".

 

Firma

Váš email

Telefónne číslo

 

1. Správanie a ochota predajcov vozidiel

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

2. Znalosť produktov a schopnosti predajcov

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

3. Poradenstvo v oblasti leasingu a možnostiach financovania

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

4. Poradenstvo v oblasti zmlúv o údržbe a opravách (RM kontrakt)

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

5. Poradenstvo v oblasti neštandartného vybavenia a príslušenstva vozidla

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

6. Profesionalita v oblasti tvorby cenových ponúk

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

7. Plnenie dohodnutých termínov dodávky vozidla

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

8. Plnenie požiadaviek pôvodnej objednávky

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

9. Stav nového dodaného vozidla

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

10. Dostupnosť úplných informácií o novom vozidle v dobe jeho dodania

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

11. Profesionalita odovzdania a predstavenia nového vozidla

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

12. Pravidelnosť, v akej Vás predajca kontaktuje

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

13. Rýchlosť a presnosť zamestnancov pri prijímaní požiadaviek

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

14. Plnenie sľubov všeobecne

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

15. Aký je Váš celkový dojem z úrovne služieb pri predaji a dodávkach vozidiel?

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

16. Vrátite sa aj v budúcnosti k nášmu predajcovi kvôli kúpe nového vozidla?

 Neviem hodnotiť Veľmi nespokojný Nespokojný Spokojný Veľmi spokojný

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali nášmu dotazníku. Veríme, že vďaka Vašim postrehom sa dokážeme poučiť a zlepšiť služby k Vašej a tak i našej maximálnej spokojnosti.

Ak budete mať v budúcnosti dobré, alebo tiež zlé skúsenosti s opravou v našom servise, napíšte nám o tom prostredníctvom Knihy sťažností a pochvál, ktorú nájdete na našej stránke www.daftruck.sk v menu pod názvom "VAŠE NÁZORY".